Oferta Referencje Kontakt    biznes plan dotacje z PUP pożyczki WWS       dotacje PROW
Dotacje z Urzędu Pracy
Wsparcie w Starcie
Dotacje PROW LGD

Dotacje z Urzędu Pracy

Dotacje z Urzędu Pracy Osoby bezrobotne mogą ubiegać się o bezzwrotne dotacje z Urzędu Pracy, na otwarcie działalności gospodarczej. Dofinansowanie PUP realizowane jest ze środków Funduszu Pracy, PFRON, oraz w oparciu o granty Unijne. Główne zalety tego rodzaju dotacji, to fakt, iż otrzymanych środków nie trzeba zwracać (o ile spełni się wszystkie warunki). Dofinansowanie otrzymywane jest z góry, a sama procedura zamyka się zazwyczaj w 2 miesiącach.

Nasza firma specjalizuje się w tego typu dotacjach od 10 lat. Dotyczy to zarówno zwykłych dotacji z UP. Jeżeli Masz pomysł na biznes i jesteś osobą bezrobotną - możemy pomóc Ci poprawnie przygotować przekonujący wniosek, oraz wartościowy biznes plan. Gwarantujemy sprawną, kompletną i fachową obsługę. Dla tych którzy chcą samodzielnie przygotować swoje dokumenty oferujemy również przykładowe biznes plany - przygotowane właśnie pod kątem dofinansowania z PUP.

Dotacje i refundacje w ramach inicjatywy LEADER

dotacje LEADER W obrębie działania LEADER realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, można uzyskać m.in. dotację na założenie nowej firmy, lub refundację kosztów związanych z rozwojem istniejącej działalności. W przypadku zakładania nowych firm, maksymalne wsparcie może wynieść 100 tys. PLN. W tym przypadku 80% wsparcia wnioskodawca może uzyskać przed uruchomieniem firmy.
W przypadku rozwoju istniejących firm, przedsiębiorstwa mogą starać się refundację kosztów inwestycyjnych w wysokości do 300 tys. PLN (od 50% do 100% wartości danej inwestycji – w zależności od Lokalnej Grupy Działania wdrażającej projekt).
Nasza firma oferuje usługę obejmującą profesjonalne i kompleksowe przygotowanie wniosku o dotację, wraz z biznes planem i innymi wymaganymi załącznikami. Dokumenty są przygotowywane zgodnie z przepisami prawa i kryteriami wynikającymi ze Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność. Usluga obejmuje również wszystkie działania związane z przygotowaniem dokumentacji w trybie uzupełnień

Preferencyjne pożyczki w ramach programu Wsparcie w Starcie

O preferencyjne pożyczki mogą się ubiegać absolwenci szkół i uczelni w okresie 48 miesięcy od dnia otrzymania dyplomu, bezrobotni, oraz studenci ostatniego roku studiów wyższych. Aktualnie maksymalna wartość pożyczki to ponad 84 tys. PLN (oprocentowanie: 0,44% w skali roku, okres spłaty: do 7 lat, karencja w spłacie kapitału: do 1 roku). Nie ma żadnych dodatkowych opłat i prowizji za jej udzielenie. Oznacza to, iż przy pożyczce na poziomie 84 tys. PLN, odsetki zamkną się w kwocie 1 493,80 zł.
Pośrednicy finansowi oceniają wniosek w terminie do 14 dni roboczych od momentu poprawnie przygotowanej dokumentacji. W ramach programu można również uzyskać pożyczkę na stworzenie stanowiska pracy (do 25 tys. PLN/etat). Nasza firma oferuje kompleksową pomoc w przygotowaniu wszelkich niezbędnych dokumentów. Gwarantujemy sprawną i fachową obsługę.