Oferta Referencje Kontakt    biznes plan dotacje z PUP pożyczki WWS       dotacje PROW
Dotacje z Urzędu Pracy
Wsparcie w Starcie
Dotacje PROW LGD
Strony www

Dotacje dla bezrobotnych w pytaniach i odpowiedziach

Jaka jest aktualna wysokość dotacji z Urzędu Pracy?

Wedle ustawy, maksymalna kwota dotacji to 600% średniego wynagrodzenia, które w III kwartale 2018 r. wyniosło 4822,83 zł. Tym samym, maksymalna możliwa do uzyskania dotacja z PUP początkiem 2019 r. wynosi : 28 936,98 zł. Jeżeli tylko dany PUP nie obniżył we własnym zakresie kwoty dotacji, to o taką właśnie kwotę mogą Państwo wnioskować. W zależności od Urzędu Pracy kwota dotacji wynosi od 60% do 100% podanej wartości. Kwotę dotacji zawsze można potwierdzić, dzwoniąc do swojego Urzędu Pracy.