Oferta Referencje Kontakt    biznes plan dotacje z PUP pożyczki WWS       dotacje PROW
Dotacje z Urzędu Pracy
Wsparcie w Starcie
Dotacje PROW LGD
Strony www

Dotacje z Urzędu Pracy - informacje

Czy muszę udokumentować zyski uzyskiwane w ramach uruchomionej firmy?

Na dzień dzisiejszy (XII.2018) Urzędy Pracy nie wnikają w rentowność przedsięwzięcia uruchamianego w oparciu o dotacje. Wymagane jest jedynie, aby firma otwarta dzięki dofinansowaniu działała nieprzerwanie przez okres 12 miesięcy. Przedsiębiorca nie musi jednak wykazywać okreslonego zysku.

Zawarty w biznes planie prognozowany rachunek wyników dla danego okresu działalności - stanowi jedynie informacje poglądowe. Osoba bezrobotna która uruchomi firmę w oparciu o środki z Funduszu Pracy, nie musi osiągnąć wyników wskazanych w tej prognozie. Nawet najbardziej profesjonalny rachunek wyników stanowi jedynie zdroworozsądkowy opis zakładanego zysku. Są to informacje opracowywane w danym czasie wedle aktualnej i spodziewanej sytuacji rynkowej. W praktyce uzyskany w ramach działlanosci zysk zawsze w jakimś stopniu odbiega od nawet najlepszego rachunku wyników.