Oferta Referencje Kontakt    biznes plan dotacje z PUP pożyczki WWS       dotacje PROW
Dotacje z Urzędu Pracy
Wsparcie w Starcie
Dotacje PROW LGD

Dotacje z Urzędu Pracy - informacje

Czy muszę zatrudnić pracowników otwierając firmę w oparciu o dotacje z Urzędu Pracy?

Urzędy Pracy nie wymagają zatrudnienia pracowników w firmach uruchamianych w oparciu o dotacje z PUP. Z naszej praktyki wynika, iż ponad 70% otwieranych przedsiębiorstw to firmy jednoosobowe. Należy jednak pamiętać, iż deklaracja zatrudnienia pracownika, może pozytywnie wpłynąć na ocenę danego wniosku o dofinansowanie. W większości Urzędów Pracy, wskazanie zatrudnienia wiąże się z otrzymaniem dodatkowych punktów przy ocenie. Wynika to z tego prostego faktu, iż każda firma zatrudniająca pracowników to jednocześnie mniej osób bezrobotnych w danym Urzędzie Pracy. Jest to więc przemyślana polityka walki z bezrobociem.

Urząd Pracy po przyznaniu dotacji, zwykle nie sprawdza ilości rzeczywiście zatrudnionych osób. Przekonujący biznes plan do Urzędu Pracy powinien więc zawierać ogólną informację o spodziewanym zatrudnieniu w pierwszych latach działalności. Faktyczne zatrudnienie i tak zawsze dyktowane jest aktualną sytuacją przedsiębiorstwa. Jeżeli Urzędy Pracy chciały egzekwować zatrudnienie określonej ilości osób mogło by to być działaniem na szkodę nowo otwartej firmy.