Oferta Referencje Kontakt    biznes plan dotacje z PUP pożyczki WWS       dotacje PROW
Dotacje z Urzędu Pracy
Wsparcie w Starcie
Dotacje PROW LGD
Strony www

Dotacje z PUP - poradnik

Czy dotacje na rozpoczęcie działalności z PUP mogę łączyć z innymi rodzajami refunfacji, dotacji lub pożyczek?

Nie ma żadnych formalnych przeciwwskazań aby przedsiębiorca mógł się starać się o wsparcie na rozwój przedsiębiorstwa z innych źródeł. Zazwyczaj po upływie 6 miesięcy może on złożyć wniosek o refundacje kosztów związanych z wyposażeniem lub doposażeniem stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego (600% średniej krajowej). Nic nie stoi na przeszkodzie, aby przyjąć pracowników na staż, gdzie 100% kosztów zatrudnienia pokrywa Urząd Pracy. Istnieje również możliwość ubiegania się o środki unijne. W tym przypadku wsparcie jakie można uzyskać ma zazwyczaj charakter nisko oprocentowanych pożyczek (np. w ramach Regionalnych Funduszy Pożyczkowych), lub częściowych refundacji kosztów inwestycyjnych. Wszystko zależy od rodzaju inwestycji – (projekt musi klasyfikować się pod określony program operacyjny), oraz lokalizacji przedsiebiorstwa – (programy w zależności od województwa są wdrażane przez różne instytucje i w różnych terminach)

Co się tyczy możliwości łączenia pożyczki preferencyjnej Wsparcie w Starcie z dotacją z Urzędu Pracy, to niestety w chwili obecnej nie ma takiej możliwości.