Oferta Referencje Kontakt    biznes plan dotacje z PUP pożyczki WWS       dotacje PROW
Dotacje z Urzędu Pracy
Wsparcie w Starcie
Dotacje PROW LGD
Strony www

Dotacje z Urzędu Pracy - informacje

Czy mogę starać się o dotacje z Urzędu Pracy jeżeli prowadziłem firmę w przeszłości?

Osoba która jest zarejestrowana w Urzędzie Pracy jako bezrobotna, a prowadziła w przeszłości działalność gospodarczą - może starać się o dotacje PUP na otwarcie firmy pod warunkiem, iż firma została zamknięta co najmniej 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku. Liczy się tu dzień zamknięcia działalności wskazany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Jeżeli wnioskujemy o dofinansowanie podjęcia działalności z PUP, to w obrębie wniosku lub biznes planu, należy podać przyczynę zamknięcia tej firmy. Fakt iż prowadziło się kiedyś działalność gospodarczą - może przemawiać na naszą korzyść pod warunkiem, iż w sposób przekonujący wyjaśnimy okoliczności tej sytuacji. Jeżeli działalność gospodarcza została zamknięta z powodów innych niż ekonomiczne (np. przyczyny osobiste, choroba, pożar etc.) - to osoba taka, z uwagi na doświadczenie w prowadzeniu firmy, może uzyskać dodatkowe punkty podczas oceny wniosku o dotacje.