Oferta Referencje Kontakt    biznes plan dotacje z PUP pożyczki WWS       dotacje PROW
Dotacje z Urzędu Pracy
Wsparcie w Starcie
Dotacje PROW LGD
Strony www

Dotacje na otwarcie działalności z PUP - wiadomości

Wydatkowanie dotacji z Urzędu Pracy - brutto czy netto?

Dotacje otrzymaną z Urzędu Pracy, należy bezwzględnie wydatkować w kwocie brutto. Oznacza to, iż kupując narzędzia, usługi i urządzenia należy uwzględnić podatek VAT. Oczywiście, jeżeli zakupu dokonuje się od przedsiębiorcy prowadzącego firmę zwolnioną podmiotowo z podatku VAT, to kwotą brutto będzie tu cena sprzedaży, nawet jeżeli nie obejmuje ona VAT-u.

Należy pamiętać, iż osoba otwierająca firmę, która rejestruje się jako płatnik VAT, nie może wnioskować do Urzędu Skarbowego o zwrot VAT od kosztów, które pokryła w oparciu o dotacje PUP. W przypadku uzyskania takiego zwrotu i tak była by ona zobowiązana, do zwrotu tej kwoty na rzecz Urzędu Pracy.