Oferta Referencje Kontakt    biznes plan dotacje z PUP pożyczki WWS       dotacje PROW
Dotacje z Urzędu Pracy
Wsparcie w Starcie
Dotacje PROW LGD
Strony www

Dotacje z Urzędu Pracy - poradnik

Czy mogę amortyzować środki trwałe zakupione z dotacji?

Narzędzia i urządzenia zakupione ze środków dotacji PUP, które przekraczają wartość 10 000,00 zł i stanowią środki trwałe - nie mogą być amortyzowane. Dzieje się tak dla tego, iż dotacja z Urzędu Pracy jest zwolniona jest z podatku dochodowego, a co za tym idzie - ich amortyzacji prowadziła by do podwójnego zwolnienia podatkowego.

Tym samym w obrębie rachunku wyników znajdującego się w biznes planie, pomija się amortyzację tych środków trwałych. Jeżeli wybrana forma opodatkowania dopuszcza amortyzację (podatek liniowy lub zasady ogólne) - to będzie ona obejmowała wyłącznie środki trwałe których zakup został sfinansowany ze środków własnych. Amortyzować można też posiadane rzeczy używane (np. samochód), o ile formalnie stanie się on majątkiem firmy, a więc umieścimy go w ewidencji środków trwałych.

Amortyzacja środków trwałych, to nic innego, jak utrata wartości posiadanych przez firmę narzędzi, oprogramowania, maszyn itp. - która wynika z ich eksploatacji. Wszelkie wydatki w kwocie jednostkowej do 10 000,00 zł możemy jednak wrzucić w koszty działalności od razu.