Oferta Referencje Kontakt    biznes plan dotacje z PUP pożyczki WWS       dotacje PROW
Dotacje z Urzędu Pracy
Wsparcie w Starcie
Dotacje PROW LGD
Strony www

Dotacje z Urzędu Pracy - wiadomości

Czy muszę płacić podatek dochodowy od otrzymanej dotacji?

Dotacja z Urzędu Pracy dla osób bezrobotnych na rozpoczęcie działalności gospodarczej jest w całości zwolniona z podatku dochodowego od osób fizycznych. Otrzymaną kwotę należy jednak bezwzględnie wydatkować w kwocie brutto, a środki trwałe zakupione z dotacji nie mogą zostać wrzucone w koszty przez amortyzację.