Oferta Referencje Kontakt    biznes plan dotacje z PUP pożyczki WWS       dotacje PROW
Dotacje z Urzędu Pracy
Wsparcie w Starcie
Dotacje PROW LGD
Strony www

Dotacje dla bezrobotnych - informacje

Jakie warunki trzeba spełnić aby otrzymać dotacje z PUP?

Aby mieć możliwość ubiegania się o dotacje na otwarcie firmy z PUP, trzeba być osobą bezrobotną zarejestrowaną w Urzędzie Pracy. Zwykle wniosek o dotacje można złożyć niezwłocznie po rejestracji danej osoby w urzędzie. W niektórych przypadkach trzeba odczekać ok. 30 dni. Przed złożeniem wniosku konieczna jest rozmowa z doradcą zawodowym, który nada bezrobotnemu określony profil.

O dotacje nie mogą starać się studenci studiów dziennych (w przypadku studentów studiów zaocznych nie ma przeciwskazań). Czynnikiem dyskwalifikującym jest prowadzenie działalności gospodarczej w niedalekiej przeszłości tj. w okresie 12 miesięcy przed złożeniem wniosku. O dotacje nie moga ubiegać się osoby, które w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku odmówiły bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji zatrudnienia, stażu, lub przygotowania zawodowego. Dyskwalifikuje również otrzymanie dofinansowania lub pożyczki z Funduszu Pracy lub z innych funduszy publicznych środków na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej, w okresie pięciu lat poprzedzających dzień złożenia wniosku.

Ponadto dotacji nie udziela osobom które w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie były skazane za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu.