Oferta Referencje Kontakt    biznes plan dotacje z PUP pożyczki WWS       dotacje PROW
Dotacje z Urzędu Pracy
Wsparcie w Starcie
Dotacje PROW LGD
Strony www

Dofinansowanie PUP - informacje

Jakie ma realne szanse na otrzymanie dofinansowania z Urzędu Pracy?

W roku 2012 podobnie jak w roku 2011 nieco trudniej uzyskać dotacje dla bezrobotnych z Urzędu Pracy niż w latach 2008-2010. Wydatki Funduszu Pracy na aktywizację bezrobotnych, m .in. właśnie na dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej są bowiem niższe niż w latach ubiegłych. (Kosztem Funduszu Pracy łatana jest dziura budżetowa) W roku 2010 na Fundusz Pracy z którego finansowane są m. in. dotacje przeznaczono 7 mld zł, a w 2012 – nieco ponad 3 mld zł. Statystycznie rzecz biorąc trudność w uzyskaniu dotacji wzrasta więc dwukrotnie. Z tego względu wzrasta znaczenie profesjonalnie przygotowanych dokumentów (wniosek, biznes plan) przez osoby chcące uzyskać dofinansowanie. W roku 2010 jedynie 40% osób składających wnioski otrzymywało dotacje. W 2011 liczba ta prawdopodobnie nie przekroczy 20%.

Statystycznie rzecz biorąc szanse uzyskania dotacji to 15%. Liczba ta jednak znacznie różni się w zależności od wielkości miejscowości. Trudniej pozyskać dotacje z Urzędu Pracy w dużych miastach (Warszawa, Łódź, Kraków, Katowice, Gdańsk). O wiele łatwiej pozyskać dofinansowanie w mniejszych miastach. Olbrzymie znaczenie odgrywają również inne czynniki np. doświadczenie zawodowe wnioskodawcy, wysokość wkładu własnego, chęć zatrudnienia pracowników w przyszłej firmie itp. Jeżeli wnioskodawca ma dobry pomysł, inwestuje własny kapitał w działalność, planuje zatrudnić choć jednego pracownika i jest w stanie zagwarantować zabezpieczenie dla dotacji to powinien spać spokojnie. Przy dobrze opracowanych dokumentach jego szanse znacznie wzrastają. Należy bowiem pamiętać, iż dotacje przyznawane są nie na zasadzie loterii z % szansą trafienia wygranej, a na zasadzie merytorycznej oceny składanych wniosków i biznes planów. Najlepsi zawsze otrzymają dotacje.

Dotacje z Urzędu Pracy - jaka jest aktualna kwota dofinansowania?

W roku 2013 kwota dotacji waha się w przedziale 4-6 krotności średniego wynagrodzenia. (wedle ustawy kwota dotacji może wynosić sześciokrtoność średniego wynagrodzenia, jednak Urzędy pracy mogą ją swobodnie we własnym zakresie obniżać) Przeciętne wynagrodzenie w I kwartale...

Jakie warunki trzeba spełnić aby uzyskać dotacje?

Aby mieć możliwość ubiegania się o dotacje trzeba być osobą bezrobotną zarejestrowaną w Urzędzie Pracy. O dotację nie mogą starać się...

Ile trwa procedura uzyskania dotacji z Urzędu Pracy?

Czas uzyskania dotacji zależy głównie od sprawności danego Urzędu Pracy. Zazwyczaj Urzędy dają...

Na co mogę przeznaczyć kwotę dotacji?

Dotacje należy przeznaczyć na inwestycje mające charakter jednorazowy. Ze środków uzyskanych z Urzędu Pracy można sfinansować...

Czy muszę posiadać wkład własny?

Formalnie z reguły nie wymaga się od osoby bezrobotnej aby posiadała wkład własny. Zazwyczaj jednak bierze się to pod uwagę przy...

Co może stanowić wkład własny?

Wkład własny to przede wszystkim gotówka którą inwestujemy w przedsięwzięcie. Ile pieniędzy należy przeznaczyć na przedsięwzięcie? To zależy...

Czy aby uzyskać dotacje z Urzędu Pracy potrzebny jest biznes plan?

Zazwyczaj biznes plan wymieniany jest jako wymagany załącznik do wniosku o dotacje z PUP na otwarcie firmy. Jeżeli dokument ten...

Czy w oparciu o dotacje z Urzędu Pracy mogę otworzyć dowolną firmę?

Przepisy uniemożliwiają w oparciu o dofinansowanie z PUP otwieranie działalności w wybranych sektorach...

Jak długo musi działać firma którą uruchomię w oparciu dofinansowanie?

Umowa zawierana przez osobę bezrobotną z Urzędem Pracy zobowiązuje ją do prowadzenia działalności gospodarczej nieprzerwanie przez okres 12 miesięcy...

Czy muszę udokumentować zyski uzyskiwane w ramach uruchomionej firmy?

Na dzień dzisiejszy Urzędy Pracy zazwyczaj nie wnikają w rentowność przedsięwzięcia. Wymagane jest aby firma działała...

Czy muszę zatrudnić pracowników?

Urzędy Pracy nie wymagają zatrudnienia pracowników w firmach uruchamianych w oparciu o dotacje...

Czy dotację dla osób bezrobotnych mogę łączyć z innymi formami unijnego finansowania?

Nie ma żadnych formalnych przeciwwskazań aby przedsiębiorca mógł się starać się o wsparcie na rozwój...

Prowadziłem kiedyś działalność gospodarczą, czy mogę starać się o dotacje?

Osoba która jest zarejestrowana jako bezrobotna, a prowadziła w przeszłości działalność gospodarczą może starać się o dotacje...

Nie posiadam papierów dokumentujących moją wiedzę, doświadczenie w danej branży. Czy mimo wszystko mam szanse uzyskać dotacje?

Osoba chcąca uzyskać dotacje z PUP musi przekonać urzędników iż poradzi sobie z prowadzeniem firmy o danym profilu...

Dotacja na otwarcie firmy z UP - kwota brutto czy netto?

Dotacja otrzymywana z Urzędu Pracy jest w kwocie brutto. Przedsiębiorca musi więc...

Czy muszę mieć poręczycieli?

Choć ustawa dopuszcza kilka form zabezpieczenia ewentualnego zwrotu kwoty dotacji w przypadku niedotrzymania umowy, to w praktyce...

Kiedy należy zarejestrować firmę gdy otwieram ją w oparciu o dotacje?

Firmy nie można rejestrować pod żadnym względem przed podpisaniem umowy z danym Urzędem Pracy. Aby móc uzyskać dotacje...

Co z amortyzacją środków trwałych zakupionych w oparciu o dotacje dla bezrobotnych?

W przypadku gdy ze środków dotacji zakupimy narzędzia, urządzenia lub wyposażenie o wartości jednostkowej przekraczającej 3 500,00 zł....

Czy muszę zapłacić podatek dochodowy od otrzymanej dotacji z Urzędu Pracy?

W zakresie dotacji z Urzędu Pracy dla osób bezrobotnych na otwarcie działalności gospodarczej podatku dochodowego nie trzeba płacić...

Czytaj również: