Oferta Referencje Kontakt    biznes plan dotacje z PUP pożyczki WWS       dotacje PROW
Dotacje z Urzędu Pracy
Wsparcie w Starcie
Dotacje PROW LGD

Dofinansowanie PUP - informacje

Dotacja z Urzędu Pracy - jakie mam szanse na jej otrzymanie?

W roku 2019 nieco trudniej będzie uzyskać dotacje z Urzędu Pracy. Wydatki Funduszu Pracy na aktywizację bezrobotnych, m.in. właśnie na dotacje w zakresie podjęcia działalności gospodarczej - będą niższe niż w latach ubiegłych. Zgodnie z projektem budżetu, na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu zostanie przeznaczone o połowę mniej pieniędzy niż w roku 2018. Będzie więc mniej płatnych staży, szkoleń i dotacji. Wynika to z tego, iż część środków z Funduszu Pracy zostanie przeznaczona na dofinansowywane dopłaty do pracowniczych planów kapitałowych, oraz jako dodatek do daniny solidarnościowej od najbogatszych. Konsekwencją tych działań jest podniesienie trudności uzyskania dotacji.
W chwili obecnej, statystyczne szanse uzyskania dotacji wynoszą ok. 25% (oznacza to, iż co czwarta osoba składająca wniosek - otrzyma dofinansowanie). Wielkość ta znacznie się różni w zależności od miejscowości. Olbrzymie znaczenie odgrywają również takie czynniki jak doświadczenie zawodowe wnioskodawcy, wysokość wkładu własnego, ewentualna chęć zatrudnienia pracowników, oraz sam pomysł na biznes. Przy dobrze opracowanym wniosku i biznes planie - szanse uzyskania dofinansowania znacznie wzrastają. Należy pamiętać, iż dotacje przyznawane są nie na zasadzie loterii z procentową szansą trafienia wygranej, a na zasadzie merytorycznej oceny składanych wniosków i biznes planów. Dotacje otrzymają ci, którzy uzyskają najwyższą punktację.