Oferta Referencje Kontakt    biznes plan dotacje z PUP pożyczki WWS       dotacje PROW
Dotacje z Urzędu Pracy
Wsparcie w Starcie
Dotacje PROW LGD

Dotacje dla bezrobotnych - informacje

Ile trwa procedura uzyskania dotacji z Urzędu Pracy?

Czas uzyskania dotacji zależy głównie od sprawności danego PUP. Zwykle Urzędy Pracy dają sobie miesiąc na rozpatrzenie złożonego przez osobę bezrobotną wniosku. Po uzyskaniu przychylnej opinii zostaje wyznaczony termin w którym zostaje zawarta umowa pomiędzy Urzędem Pracy, osobą bezrobotną, a poręczycielami. Zwykle jest to kolejny tydzień oczekiwania. Po podpisaniu umowy pieniądze wpływają na konto w przeciągu kilku dni. Oczywiście zdarzają się rzadkie wyjątki od tej reguły i na rozpatrzenie wniosku i otrzymanie przelewu z PUP trzeba poczekać trochę dłużej, nawet 3-4 miesiące. Z reguły czas oczekiwania na wypłatę środków dotacji, licząc od dnia złożenia wniosku do PUP to około 2 miesięcy.