Oferta Referencje Kontakt    biznes plan dotacje z PUP pożyczki WWS       dotacje PROW
Dotacje z Urzędu Pracy
Wsparcie w Starcie
Dotacje PROW LGD
Strony www

Dotacje dla bezrobotnych - poradnik

Na co mogę przeznaczyć dotacje z Urzędu Pracy?

Dotacje PUP należy przeznaczyć na inwestycje mające charakter jednorazowy. Ze środków Urzędu Pracy można sfinansować takie wydatki jak np. zakup wiertarki, oprogramowania, mebli biurowych, towaru handlowego, lecz nie można jej przeznaczyć na pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania firmy, np. opłacenie składek ZUS, abonamentu telefonicznego, wynagrodzeń, zakup paliwa, ubezpieczenie OC itp. Takie wydatki przedsiębiorca musi pokryć ze środków własnych, lub z przychodu wygenerowanego w ramach funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Każdy Urząd Pracy sam ustala szczegółowe ograniczenia dotyczące możliwości rozdysponowania przez osobę bezrobotną dofinansowania i w każdym Urzędzie Pracy mogą być one inne. Zazwyczaj bez żadnych dodatkowych limitów można rozdysponować dotację na zakup narzędzi. Jeżeli chodzi o zakup towarów, materiałów, koszty reklamy, kosztów adaptacji siedziby (remont lokalu) wprowadza się zazwyczaj procentowe ograniczenia (np. do 20% kwoty dotacji na cele reklamowe, do 50% na zakup towaru itp.). Często wydatkiem wykluczonym z dotacji jest zakup środka transportu. Oczywiście każdy zakup musi być bezpośrednio związany z profilem działalności. Jeżeli chcielibyśmy uruchomić np. warsztat samochodowy, to zakup witryny sklepowej z punktu widzenia urzędnika nie będzie uzasadniony (chyba, że w obrębie biznes planu szczegółowo opiszemy jej zasadność).