Oferta Referencje Kontakt    biznes plan dotacje z PUP pożyczki WWS       dotacje PROW
Dotacje z Urzędu Pracy
Wsparcie w Starcie
Dotacje PROW LGD
Strony www

Dotacje z Urzędu Pracy - informacje

Czy muszę posiadać wkład własny aby uzyskać dofinansowanie?

Z reguły nie wymaga się od osoby bezrobotnej aby posiadała wkład własny, aczkolwiek Urząd Pracy może uwzględnić wysokość ewentualnych środków własnych przy ocenie wniosków, przyznając takiej osobie większą liczbę punktów. Jeżeli osoba nie dysponuje nawet symbolicznym wkładem własnym, to jej szanse na uzyskanie dotacji z Urzędu Pracy są niewielkie. Dla urzędników PUP wkład własny inwestowany przez osobę bezrobotną we własną firmę, jest wyraźnym sygnałem: skoro osoba jest gotowa ryzykować własnym kapitałem, to jest bardziej zdeterminowana aby odnieść sukces, a tym samym - ma większe szanse powodzenia.

Niektóre Urzędy Pracy określają wymagany poziom wkładu własnego bezpośrednio w regulaminie dotacji. Przykładowo w PUP Cieszyn, wnioskodawca powinien posiadać wkład własny na poziomie 25% wnioskowanego dofinansowania. Teoretycznie jest to tylko zalecenie i można złożyć wniosek nie posiadając wkładu własnego, w praktyce jednak małe są szanse na jego przychylne rozpatrzenie.

Z uwagi na to, iż nsą wydatki, których nie można finansować z dotacji (np. transport rzeczy zakupionych z dotacji, OC samochodu itp.) deklaracja wkładu własnego umożliwiająca pokrycie takich niezbędnych wydatków, podnosi wiarygodność całego wniosku. Mile widziana jest również rezerwa finansowa, ułatwiająca utrzymanie płynności finansowej w pierwszym miesiącu prowadzenia firmy.

Pod tzw. "wkład własny" można również podciągnąć posiadane narzędzia i wyposażenie, które zostanie wykorzystane w ramach planowanej działalności np. samochód, komputer itp.