Oferta Referencje Kontakt    biznes plan dotacje z PUP pożyczki WWS       dotacje PROW
Dotacje z Urzędu Pracy
Wsparcie w Starcie
Dotacje PROW LGD
Strony www

Dotacje z Urzędu Pracy krok po kroku

Co może stanowić wkład własny w zakresie dofinansowania z Urzędu Pracy?

Wkład własny to przede wszystkim włąsna gotówka, którą inwestujemy w otwierane przedsiębiorstwo. Zazwyczaj są to kwoty rzędu 2 - 4 tys. PLN. Oprócz gotówki wkładem własnym mogą być wszystkie posiadane środki materialne (komputer, drukarka itp.) które stanowią własność wnioskodawcy i zostaną bezpośrednio wykorzystane w ramach działalności. Zazwyczaj Urząd Pracy nie wymaga od wnioskodawcy posiadania odpowiednich faktur dokumentujących zakup takiego sprzętu, choć w przypadku deklaracji wyposażenia znacznej wartości - może żądać dokumentów uwiarygadniających przedstawiony stan rzeczy. W przypadku gdy wkładem własnym jest np. samochód, takim dokumentem może być dowód rejestracyjny. Należy pamiętać, iż PUP nie weryfikuje sposobu wydatkowania środków własnych. Sprawdzane są jedynie wydatki przeprowadzone z samej dotacji.

Zdarza się, iż osoby z własnej kieszeni inwestują w nową działalność gospodarczą środki wyższe niż kwota samej dotacji. Zdarza się to często w przypadku bezrobotnych, które planują uruchomić firmę wymagającą inwestycji znacznie przekraczającą aktualną kwotę dotacji, np. chcą uruchomić sklep wielobranżowy, gdzie na samo zatowarowanie potrzeba często 15 - 20 tys. zł.