Oferta Referencje Kontakt    biznes plan dotacje z PUP pożyczki WWS       dotacje PROW
Dotacje z Urzędu Pracy
Wsparcie w Starcie
Dotacje PROW LGD
Strony www

Dofinansowanie z PUP - poradnik

Czy muszę mieć biznes plan aby uzyskać dotacje z Urzędu Pracy?

Zazwyczaj biznes plan wymieniany jest jako konieczny załącznik do wniosku o dotacje z PUP na otwarcie firmy. Zdarza się, że wniosek jest na tyle rozbudowany - iż zawiera wewnątrz wszystkie podstawowe elementy biznes planu i załączanie dodatkowego opracowania tego typu nie jest konieczne (np. wniosek o dotacje Urzędu Pracy miasta Warszawy o objętości przekraczającej 25 str.) Bez względu na to czy biznes plan jest wymagany, czy nie, to jego posiadanie zawsze zwiększa szanse wnioskodawcy na otrzymanie dofinansowania z Urzędu Pracy dla bezrobotnych. Z uwagi na ograniczone środki którymi dysponuje Urząd Pracy i duże zainteresowanie dotacjami, tylko część osób uzyskuje dotacje. Dobrze przygotowany biznes plan do PUP uwiarygadnia w oczach urzędników osobę bezrobotną i zwiększa szanse na pozytywne zaopiniowanie wniosku. Biznes plan pomaga również wybrnąć z sytuacji, gdy dana osoba nie dysponuje wkładem własnym, ani formalnym wykształceniem wiążącym się bezpośrednio z daną formą działalności. W tym przypadku biznesplan ukazuje nie tylko zaangażowanie wnioskodawcy w przedsięwzięcie, ale również przekonuje o jego kompetencjach.

Posiadanie biznes planu staje się również niezwykle użyteczne w przypadku uruchamiania firm, które można określić jako „nietypowe formy działalności”. Chodzi tu w szczególności o przedsiębiorstwa, których istotą jest świadczenie usług lub produktów bezpośrednio związanych wykorzystaniem nowych technologii informatycznych. W takich przypadkach złożenie wnsioku z przystępnie napisanym biznes planem umożliwia właściwe zrozumienie i ocenę przez urzędników danej koncepcji biznesowej.

Dotacje z Urzędu Pracy - jaka jest aktualna kwota dofinansowania?

W roku 2013 kwota dotacji wahał się w przedziale 4-6 krotności średniego wynagrodzenia. (wedle ustawy kwota dotacji może wynosić sześciokrtoność średniego wynagrodzenia, jednak Urzędy pracy mogą ją swobodnie we własnym zakresie obniżać) Przeciętne wynagrodzenie w I kwartale...

Jakie warunki trzeba spełnić aby uzyskać dotacje?

Aby mieć możliwość ubiegania się o dotacje trzeba być osobą bezrobotną zarejestrowaną w Urzędzie Pracy. O dotację nie mogą starać się...

Ile trwa procedura uzyskania dotacji z Urzędu Pracy?

Czas uzyskania dotacji zależy głównie od sprawności danego Urzędu Pracy. Zazwyczaj Urzędy dają...

Na co mogę przeznaczyć kwotę dotacji?

Dotacje należy przeznaczyć na inwestycje mające charakter jednorazowy. Ze środków uzyskanych z Urzędu Pracy można sfinansować...

Czy muszę posiadać wkład własny?

Formalnie z reguły nie wymaga się od osoby bezrobotnej aby posiadała wkład własny. Zazwyczaj jednak bierze się to pod uwagę przy...

Co może stanowić wkład własny?

Wkład własny to przede wszystkim gotówka którą inwestujemy w przedsięwzięcie. Ile pieniędzy należy przeznaczyć na przedsięwzięcie? To zależy...

Czy w oparciu o dotacje z Urzędu Pracy mogę otworzyć dowolną firmę?

Przepisy uniemożliwiają w oparciu o dofinansowanie z PUP otwieranie działalności w wybranych sektorach...

Jak długo musi działać firma którą uruchomię w oparciu dofinansowanie?

Umowa zawierana przez osobę bezrobotną z Urzędem Pracy zobowiązuje ją do prowadzenia działalności gospodarczej nieprzerwanie przez okres 12 miesięcy...

Czy muszę udokumentować zyski uzyskiwane w ramach uruchomionej firmy?

Na dzień dzisiejszy Urzędy Pracy zazwyczaj nie wnikają w rentowność przedsięwzięcia. Wymagane jest aby firma działała...

Czy muszę zatrudnić pracowników?

Urzędy Pracy nie wymagają zatrudnienia pracowników w firmach uruchamianych w oparciu o dotacje...

Czy dotację dla osób bezrobotnych mogę łączyć z innymi formami unijnego finansowania?

Nie ma żadnych formalnych przeciwwskazań aby przedsiębiorca mógł się starać się o wsparcie na rozwój...

Prowadziłem kiedyś działalność gospodarczą, czy mogę starać się o dotacje?

Osoba która jest zarejestrowana jako bezrobotna, a prowadziła w przeszłości działalność gospodarczą może starać się o dotacje...

Nie posiadam papierów dokumentujących moją wiedzę, doświadczenie w danej branży. Czy mimo wszystko mam szanse uzyskać dotacje?

Osoba chcąca uzyskać dotacje z PUP musi przekonać urzędników iż poradzi sobie z prowadzeniem firmy o danym profilu...

Dotacja na otwarcie firmy z UP - kwota brutto czy netto?

Dotacja otrzymywana z Urzędu Pracy jest w kwocie brutto. Przedsiębiorca musi więc...

Czy muszę mieć poręczycieli?

Choć ustawa dopuszcza kilka form zabezpieczenia ewentualnego zwrotu kwoty dotacji w przypadku niedotrzymania umowy, to w praktyce...

Kiedy należy zarejestrować firmę gdy otwieram ją w oparciu o dotacje?

Firmy nie można rejestrować pod żadnym względem przed podpisaniem umowy z danym Urzędem Pracy. Aby móc uzyskać dotacje...

Co z amortyzacją środków trwałych zakupionych w oparciu o dotacje dla bezrobotnych?

W przypadku gdy ze środków dotacji zakupimy narzędzia, urządzenia lub wyposażenie o wartości jednostkowej przekraczającej 3 500,00 zł....

Czy muszę zapłacić podatek dochodowy od otrzymanej dotacji z Urzędu Pracy?

W zakresie dotacji z Urzędu Pracy dla osób bezrobotnych na otwarcie działalności gospodarczej podatku dochodowego nie trzeba płacić...

Jakie mam realne szanse na uzyskanie dotacji?

Szanse uzyskania dotacji z Urzędu Pracy zależą od wielu czynników. Na możliwość otrzymania dofinansowania wpływają następujące czynniki...
Polecane tematy: