Oferta Referencje Kontakt    biznes plan dotacje z PUP pożyczki WWS       dotacje PROW
Dotacje z Urzędu Pracy
Wsparcie w Starcie
Dotacje PROW LGD
Strony www

Dofinansowanie z PUP - poradnik

Czy muszę posiadać biznes plan, by uzyskać dotacje?

Obecnie biznes plan mieści się coraz częściej w obrębie samego wniosku o dotacje, który często jest na tyle rozbudowany - iż zawiera wewnątrz wszystkie podstawowe elementy biznes planu. W takim przypadku - załączanie biznes planu jako osobnego dokumentu nie jest już konieczne. Przykładem może być tu wniosek o dotacje z Urzędu Pracy m.st. Warszawa, który wraz z załącznikami przekracza 25 str.

Dobrze przygotowany biznes plan zwiększa szanse wnioskodawcy na otrzymanie dofinansowania z PUP. Z uwagi na ograniczone środki którymi dysponuje Urząd Pracy i duże zainteresowanie dotacjami - tylko część osób może otrzymać dotacje. Rzetelnie wykonany biznes plan uwiarygadnia w oczach urzędników osobę bezrobotną, podnosi punktację i zwiększa szanse na pozytywne zaopiniowanie wniosku. Biznes plan pomaga również wybrnąć z sytuacji, gdy dana osoba nie dysponuje wkładem własnym, ani formalnym wykształceniem wiążącym się bezpośrednio z daną formą działalności. W tym przypadku biznesplan ukazuje nie tylko zaangażowanie wnioskodawcy w przedsięwzięcie, ale również przekonuje o jej kompetencjach.

Posiadanie rozwiniętego biznes planu jest też użyteczne w przypadku uruchamiania firmy o nietypowym profilu. Chodzi tu w szczególności o przedsiębiorstwa, których istotą jest świadczenie usług lub produktów bezpośrednio związanych wykorzystaniem nowych technologii. W takich przypadkach złożenie wniosku z przystępnie napisanym biznes planem umożliwia właściwe zrozumienie i ocenę przez urzędników danej koncepcji biznesowej.