Oferta Referencje Kontakt    biznes plan dotacje z PUP pożyczki WWS       dotacje PROW
Dotacje z Urzędu Pracy
Wsparcie w Starcie
Dotacje PROW LGD
Strony www

Dotacje z Urzędu Pracy - informacje

Czy w oparciu o dotacje z PUP mogę otworzyć dowolną firmę?

Przepisy uniemożliwiają przeznaczenie dofinansowania na uruchomienie firmy w następujących sektorach:

- rybołówstwo i akwakultura,
- produkcja, przetwarzania i wprowadzania do obrotu podstawowych produktów rolnych,
- tworzenie i prowadzenie sieci dystrybucyjnej związanej z prowadzeniem działalności eksportowej
- działalności uwarunkowanej pierwszeństwem korzystania z towarów krajowych w stosunku do towarów sprowadzanych z zagranicy
- działalności w sektorze węglowym
- działalność zarobkową w zakresie drogowego transportu towarowego jeżeli kwota dotacji ma być przeznaczona na zakup pojazdu

Prócz tych ograniczeń wynikających bezpośrednio z rozporządzenia, Urząd Pracy może wprowadzić własne dodatkowe ograniczenia. W niektórych urzędach w oparciu o dofinansowanie z PUP nie można uruchomić firmy związanej z taką branżą jak: handel obwoźny i akwizycja, studio tatuażu, sklep internetowy, salon wróżb, usługi paramedyczne itp. Lista ewentualnych dodatkowych ograniczeń znajduje się zwykle w regulaminie dofinansowania, który można pobrać ze strony internetowej swojego Urzędu Pracy.