Oferta Referencje Kontakt    biznes plan dotacje z PUP pożyczki WWS       dotacje PROW
Dotacje z Urzędu Pracy
Wsparcie w Starcie
Dotacje PROW LGD
Strony www

Dofinansowanie z Urzędu Pracy - poradnik

Jak długo musi działać firma, którą uruchomię w oparciu dofinansowanie z Urzędu Pracy?

Umowa zawierana przez osobę bezrobotną która otrzymała dotacje PUP - zobowiązuje ją do prowadzenia działalności gospodarczej nieprzerwanie przez okres 12 miesięcy, licząc od dnia rejestracji. W okresie tym działalność nie może być zawieszona. Jako dokumenty potwierdzające fakt prowadzenia działalności gospodarczej wymagane jest przedstawienie wydruku z systemu CEIDG o nieprzerwanym prowadzeniu działalności gospodarczej w danym okresie.

Prócz tego, przez okres wspomnianych 12 miesięcy, osoba bezrobotna nie może podjąć zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, lub umowy zlecenie. Zachowuje jednak pełną swobodę w zakresie usług realizowanych w ramach prowadzonej przez siebie działalności. Może wiec realizować umowy zlecenie/dzieło, jeżeli występuje w nich jako firma.