Oferta Referencje Kontakt    biznes plan dotacje z PUP pożyczki WWS       dotacje PROW
Dotacje z Urzędu Pracy
Wsparcie w Starcie
Dotacje PROW LGD

Dotacje i refundacje w ramach inicjatywy LEADER (PROW LGD)

Przygotowanie wniosku i biznes planu

Oferujemy usługę przygotowania wniosku i biznes planu pod dotacje wraz z wszelkimi wymaganymi załącznikami. Nasza oferta obejmuje dotacje na założenie działalności gospodarczej, oraz rozwój już istniejącej – w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich poprzez Lokalne Grupy Działania (LGD). Dokumenty są przygotowywane zgodnie z przepisami prawa i kryteriami wynikającymi ze Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność.

Oferujemy elastyczny system płatności. a) W przypadku dotacji na start (do 100 000,00 zł), standardowy koszt przygotowania dokumentów wynosi 1 600,00 zł brutto (płatne w II ratach). Klient może jednak wybrać rozliczenie z premią za sukces. W takim przypadku koszt przygotowania dokumentów wyniesie 800,00 zł brutto +4% od uzyskanej dotacji.
b)W przypadku refundacji kosztów związanych z rozwojem już istniejącej firmy (do 300 000,00 zł), standardowy koszt przygotowania dokumentów wynosi 3 600,00 zł brutto (płatne w II ratach). Klient może jednak wybrać rozliczenie z premią za sukces. W takim przypadku koszt przygotowania dokumentów wyniesie 1 600,00 zł brutto +2% od uzyskanej refundacji.

W ramach współpracy podpisujemy umowę w formie elektronicznej, lub na Państwa życzenie – w formie tradycyjnej. W podanych kwotach mieszczą się również wszystkie działania związane z przygotowaniem dokumentacji w trybie uzupełnień. Wspieramy więc Państwa aż do podpisania umowy. Usługa może być rozszerzona o pomoc w trakcie realizacji projektu, aż po złożenie wniosku o płatność. W tym względzie wszystkie szczegóły ustalamy indywidualnie, w zależności od zakresu operacji i złożoności zestawienia rzeczowo – finansowego.