Oferta Referencje Kontakt    biznes plan dotacje z PUP pożyczki WWS       dotacje PROW
Dotacje z Urzędu Pracy
Wsparcie w Starcie
Dotacje PROW LGD
Strony www

Szkolenia i eventy (dotacja PFRON)

Gotowy, wypełniony wniosek o dofinansowanie działalności dla osoby niepełnosprawnej

Wzór wypełnionego wniosku WN-O pod dotacje PFRON na uruchomienie działalności gospodarczej, przez osobę niepełnosprawną. Dokumenty zostały przygotowane w połowie 2019 r. i złożone do UP Warszawa. Skutkowały szczęśliwym przyznaniem dofinansowania. Objętość dokumentów (wniosek + uzupełnienia): 19 str. Format: PDF. Profil działalności uruchamianej przez osobę niepełnosprawną to organizacja autorskich szkoleń i eventów. Poniżej umieściliśmy spis treści, oraz fragment wniosku. Jako bonus, do każdego wzoru załączamy bezpłatny poradnik dotyczący pozyskiwania dofinansowania z Urzędu Pracy.

wzór wypełnienia
Składanie zamówienia

- Wniosek Wn-O: szkolenia i eventy

cena: 29 zł

Spis treści
(wzór wniosku Wn-o zgodnie z dziennikiem ustaw Poz. 2342)
- Dane i adres zamieszkania wnioskodawcy
- Dane kontaktowe
- Zakres wniosku
Wstępne informacje o planowanej działalności
1. Rodzaj planowanej działalności
2. Przedmiot planowanej działalności
3. Obszary planowanej działalności
4. Lokalizacja
KLIENCI I DYSTRYBUCJA
1. Klienci
2. Dystrybucja
ZAKRES CZYNNOŚCI, UPRAWNIENIA, KWALIFIKACJE, DOŚWIADCZENIE, UMIEJĘTNOŚCI ZABEZPIECZENIE ZROTU ŚRODKÓW
INFORMACJE O PLANOWANYCH WYDATKACH I ICH FINANSOWANIU Z WNIOSKOWANYCH ŚRODKÓW
Załączniki i uwagi
Uzupełnienia do wniosku Wn-O
• Oferta
• Zasięg i sposób wykonywania działalności
• Klienci
• Reklama
• Wydatki ze środków własnych
• Analiza słabych stron i zagrożeń
• Opis przewidywanych efektów ekonomicznych prowadzenia działalności gospodarczej


Dokładamy wszelkich starań w celu możliwie szybkiej realizacji zamówień. Wysyłka przykładowego biznes planu następuje niezwłocznie po zaksięgowaniu wpłaty lub otrzymaniu potwierdzenia przelewu na adres e-mail podany przez zamawiającego. Jeżeli masz pytania, skorzystaj z formularza kontaktowego.