Oferta Referencje Kontakt    biznes plan dotacje z PUP pożyczki WWS       dotacje PROW
Dotacje z Urzędu Pracy
Wsparcie w Starcie
Dotacje PROW LGD
Strony www

Usługi administracyjne - wzór biznes planu i wniosku

Dotacje z Urzędu Pracy

Wniosek i biznes plan pod dotacje z Urzędu Pracy. Wzór przygotowany w oparciu o dokumenty złożone w 2019 roku do PUP w Czarnkowie, które skutkowały przyznaniem dotacji). Zakres usług obejmuje prace z zakresu administracji, konfiguracji i konserwacji sprzętu biurowego, oraz organizacji różnego typu imprez i szkoleń. Objętość dokumentów: 21 stron. Format: PDF. Poniżej znajduje się szczegółowy spis treści, oraz fragment opracowania. Jako bonus, do każdego wzoru załączamy poradnik dotyczący pozyskiwania dofinansowania z PUP.

usługi administracyjne
Składanie zamówienia

- Biznes plan: administracja

cena: 29 zł

Spis treści wniosku o dotacje PUP
1. Dane osobowe wnioskodawcy
2. Symbol podklasy rodzaju działalności określonej zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności
3. Adres działalności
4. Informacja o ewentualnej działalności w przeszłości
5. Planowana data uruchomienia firmy
6. Podjęte przedsięwzięcia organizacyjne i inwestycyjne na rzecz planowanej działalności
7. Charakterystyka planowanej działalności wraz z uzasadnieniem jej wyboru
8. Rozpoznanie rynku
8.1. Konkurencja
8.2. Dostawcy
8.3. Odbiorcy oferowanych produktów lub usług
9. Kalkulacja kosztów związanych z podjęciem działalności gospodarczej oraz źródła ich finansowania
10. Szczegółowa specyfikacja wydatków do poniesienia w ramach dofinansowania PUP
11. Uzasadnienie niezbędność dokonania wskazanych zakupów
12. Przewidywane efekty ekonomiczne prowadzenia działalności gospodarczej
13. Proponowana forma zabezpieczenia zwrotu otrzymanych środków

Dokładamy wszelkich starań w celu możliwie szybkiej realizacji zamówień. Wysyłka przykładowego biznes planu następuje niezwłocznie po zaksięgowaniu wpłaty lub otrzymaniu potwierdzenia przelewu na adres e-mail podany przez zamawiającego. Jeżeli masz pytania prosimy skorzystać z formularza kontaktowego.