Oferta Referencje Kontakt    biznes plan dotacje z PUP pożyczki WWS       dotacje PROW
Dotacje z Urzędu Pracy
Wsparcie w Starcie
Dotacje PROW LGD

Ujęcie branży podstawowej i dodatkowej w biznesplanach

Część biznes planu opisująca branżę podstawową powinna określać charakter wybranego rynku, jego zasobność, perspektywy oraz możliwą do uzyskania pozycję konkurencyjną. W przypadku branż dodatkowych (jeżeli istnieją) określa się charakter i znaczenie tych branż w działalności firmy oraz podział środków jakie dokonuje się z tego powodu. Istotne jest także określenie zasobności tych rynków, na które skierowane jest dodatkowe zainteresowanie przedsiębiorstwa oraz perspektyw tych rynków i stanu panującej na nich konkurencji.

Polecane teksty:
  • Biznes plan - organizacja i zarządzanie

    W tej części biznes planu przedstawia się koncepcję struktury organizacyjnej firmy. Należy uzasadnić dokonany wybór z punktu widzenia
  • Elementy biznes planu - analiza SWOT

    Wyznaczenie misji w biznes planie dokonuje się na podstawie skonfrontowania głównych koncepcji działania przedsiębiorstwa ze środkami jakimi ono dysponuje oraz z otoczeniem...


W ofercie:
  • Przykładowy biznes plan

    Wzory sprawdzonych biznes planów, przeznaczone pod dotacje PUP na uruchomienie wałsnej firmy.