Oferta Referencje Kontakt    biznes plan dotacje z PUP pożyczki WWS       dotacje PROW
Dotacje z Urzędu Pracy
Wsparcie w Starcie
Dotacje PROW LGD
Strony www

Biznes plan i wniosek do Urzędu Pracy

- przygotowanie dokumentów pod dotacje na indywidualne zlecenie

Nasza oferta obejmuje przygotowanie biznes planu, oraz wniosku pod dotacje PUP - umożliwiających otrzymanie przez osoby bezrobotne środków finansowych na otwarcie własnej działalności gospodarczej. Świadczymy profesjonalną i kompleksową obsługę. Biznes plan i wniosek wykonywany jest w oparciu o wywiad (który zazwyczaj przeprowadzamy z klientami via e-mail), oraz o informacje gromadzone we własnym zakresie już na etapie przygotowywania dokumentów.

Biznes plan i wniosek wykonywane są wedle wytycznych danego Urzędu Pracy. Zazwyczaj zawierają analizę SWOT, rachunek wyników (wykładnia efektów ekonomicznych przedsięwzięcia), analizę koniunktury, politykę cenową, plan wydatkowania kwoty dotacji, opis firm konkurencyjnych, bilans otwarcia, plan marketingowy itp. Nasze biznes plany nie stanowią klonu generowanego schematycznie przy użyciu kreatora biznesplanów, jak to zazwyczaj ma miejsce w przypadku Naszej konkurencji. Jest to od początku do końca "ręczna robota", a osoby które zajmują się przygotowywaniem opracowań posiadają w tym zakresie wieloletnie doświadczenie. Każdorazowo sprawdzamy obowiązujące w danym PUP regulaminy, wzory dokumentów i pojawiające się dodatkowe wytyczne. Średnia objętość wykonanego przez Nas biznes planu do Urzędu Pracy to 12-15 stron A4. (Usługa obejmuje również przygotowanie wniosku i wszystkich merytorycznych załączników.) Proszę pamiętać, iż dotacje przyznaje się w trybie konkursowym, a co za tym idzie wsparcie finansowe otrzymają jedynie te osoby, które w składanych biznes planach zdobyły najwyższe oceny punktowe.
Korzystając z Naszych usług zwiększają Państwo swoje szanse do maksimum. Wiemy bowiem jak prowadzona jest w urzędach ocena dokumentów, na co urzędnicy zwracają największą uwagę - a tym samym potrafimy w sposób maksymalnie korzystny dokonać prezentacji danej koncepcji biznesowej. Zlecając Nam wykonanie dokumentów pod dofinansowanie z UP zyskują Państwo oszczędność czasu, oraz pewność - iż dokumenty zostały przygotowane prawidłowo.

Oferujemy dogodny dla klienta system płatności, w którym uregulowanie należności zostaje rozbite na dwie raty. Połowa kwoty płatna przed wykonaniem zlecenia, a druga połowa należności płatna po przedstawieniu przez Nas zleceniodawcy gotowego biznes planu. Ponadto gwarantujemy poprawność merytoryczną i formalną przygotowanych przez Nas opracowań. W przypadku gdy tego rodzaju uchybienie z naszej strony skutkowałoby odrzuceniem wniosku, gwarantujemy zwrot pełnej kwoty, lub nieodpłatną korektę opracowania (wedle życzenia danego klienta).

W wykonywaniu wniosków i biznesplanów pod dotacje z Urzędu Pracy specjalizujemy się od roku 2007. Łączna kwota pozyskanych przez Nas dotacji, to w chwili obecnej ponad 2.640.000,00 zł.

Czas realizacji zlecenia wynosi zazwyczaj około 10-14 dni. W przypadku wniosku do Urzędu Pracy m.st. Warszawa z uwagi na znaczne skomplikowanie wniosku - obowiązuje cena: 590,00 zł brutto.

Autor: Michał Świderek
Cena: 490,00 zł brutto
bzines plan do Urzędu Pracy