Oferta Referencje Kontakt    biznes plan dotacje z PUP pożyczki WWS       dotacje PROW
Dotacje z Urzędu Pracy
Wsparcie w Starcie
Dotacje PROW LGD

Elementy biznes planu

Można stosować różne rozwiązania dotyczące stylu biznes planu. Niezależnie od przyjętego sposobu wewnętrznej organizacji, biznes plan powinien zawierać następujące elementy:

I. Streszczenie kierownicze:
1.Cel napisania business planu;
2.Określenie potrzeb finansowych oraz spodziewane dochody i terminy ich uzyskania;
3.Opis produktu i rynku;
4.Doświadczenia w kierowaniu podobnymi projektami.

II. Charakterystyka przedsiębiorstwa:
1. Podstawowe dane oraz historia rozwoju przedsiębiorstwa; jego stan prawny oraz stan własnościowy;
2. Misja przedsiębiorstwa oraz jego cele;
3. Ocena możliwości wewnętrznych przedsiębiorstwa - jego mocnych i słabych stron oraz ocena otoczenia przedsiębiorstwa - zagrożeń i bodźców rozwojowych;
4. Branża podstawowa;
5. Branże dodatkowe;
6. Organizacja przedsiębiorstwa;
7. Kierowanie w przedsiębiorstwie;
8. Zatrudnienie;
9. Kadry
10. Kultura przedsiębiorstwa
11. Majątek przedsiębiorstwa
12. Osoby współpracujące z przedsiębiorstwem oraz informacje o przedsiębiorstwie

III. Plan produkcji:
1.Opis produktu / usług;
2.Opis procedury przygotowania produktu / wykonywania usług
3.Zaopatrzenie – źródła
4.Proces przygotowania produkcji – opis
5.Ocena produktów / usług świadczonych przez konkurencję

IV. Plan marketingowy:
1.Rynkowa ocena produktu;
2.System sprzedaży;
3.Plan promocji i reklamy;
4.Badania marketingowe;
5.Charakterystyka nabywców;
6.Ocena aktualnego miejsca na rynku lub możliwości wejścia na rynek;
7.Ocena działań marketingowych konkurencji;
8.Wielkość rynku;
9.Perspektywy rynku – ocena i prognozy

V. Plan finansowy:
1.Podstawowe wskaźniki finansowe;
2.Perspektywy sprzedaży;
3.Założenia planu finansowego;
4.Rachunek wyników;
5.Cash flow (zestawienie przepływów pieniężnych);
6.Bilans;
7.Obsługa kredytu;
8.Próg rentowności, wskaźnik sprzedaży, kosztów, kapitału (wskaźniki finansowe)


Polecane tematy:
  • Streszczenie kierownicze w biznes planie

    Można stosować różne rozwiązania dotyczące stylu biznes planu. Niezależnie od przyjętego sposobu wewnętrznej organizacji biznes plan powinien zawierać...
  • Metodyka w biznes planie

    Opracowanie biznes planu może być dokonane zgodnie z jednym z dwóch standardów. Pierwszy sposób sporządzania biznes planu dostosowany jest do...


W ofercie: