Oferta Referencje Kontakt     biznes plan dotacje z PUP dotacje PO KL kredyty bankowe
Dotacje z Urzędu Pracy
Dotacje PO KL 6.2
Kredyty bankowe
Strony www

Elementy biznes planu

Można stosować różne rozwiązania dotyczące stylu biznes planu. Niezależnie od przyjętego sposobu wewnętrznej organizacji, biznes plan powinien zawierać następujące elementy:

I. Streszczenie kierownicze:
1.Cel napisania business planu;
2.Określenie potrzeb finansowych oraz spodziewane dochody i terminy ich uzyskania;
3.Opis produktu i rynku;
4.Doświadczenia w kierowaniu podobnymi projektami.

II. Charakterystyka przedsiębiorstwa:
1. Podstawowe dane oraz historia rozwoju przedsiębiorstwa; jego stan prawny oraz stan własnościowy;
2. Misja przedsiębiorstwa oraz jego cele;
3. Ocena możliwości wewnętrznych przedsiębiorstwa - jego mocnych i słabych stron oraz ocena otoczenia przedsiębiorstwa - zagrożeń i bodźców rozwojowych;
4. Branża podstawowa;
5. Branże dodatkowe;
6. Organizacja przedsiębiorstwa;
7. Kierowanie w przedsiębiorstwie;
8. Zatrudnienie;
9. Kadry
10. Kultura przedsiębiorstwa
11. Majątek przedsiębiorstwa
12. Osoby współpracujące z przedsiębiorstwem oraz informacje o przedsiębiorstwie

III. Plan produkcji:
1.Opis produktu / usług;
2.Opis procedury przygotowania produktu / wykonywania usług
3.Zaopatrzenie – źródła
4.Proces przygotowania produkcji – opis
5.Ocena produktów / usług świadczonych przez konkurencję

IV. Plan marketingowy:
1.Rynkowa ocena produktu;
2.System sprzedaży;
3.Plan promocji i reklamy;
4.Badania marketingowe;
5.Charakterystyka nabywców;
6.Ocena aktualnego miejsca na rynku lub możliwości wejścia na rynek;
7.Ocena działań marketingowych konkurencji;
8.Wielkość rynku;
9.Perspektywy rynku – ocena i prognozy

V. Plan finansowy:
1.Podstawowe wskaźniki finansowe;
2.Perspektywy sprzedaży;
3.Założenia planu finansowego;
4.Rachunek wyników;
5.Cash flow (zestawienie przepływów pieniężnych);
6.Bilans;
7.Obsługa kredytu;
8.Próg rentowności, wskaźnik sprzedaży, kosztów, kapitału (wskaźniki finansowe)


Polecane tematy:
  • Streszczenie kierownicze w biznes planie

    Można stosować różne rozwiązania dotyczące stylu biznes planu. Niezależnie od przyjętego sposobu wewnętrznej organizacji biznes plan powinien zawierać...
  • Metodyka w biznes planie

    Opracowanie biznes planu może być dokonane zgodnie z jednym z dwóch standardów. Pierwszy sposób sporządzania biznes planu dostosowany jest do...


W ofercie: