Oferta Referencje Kontakt    biznes plan dotacje z PUP pożyczki WWS       dotacje PROW
Dotacje z Urzędu Pracy
Wsparcie w Starcie
Dotacje PROW LGD

Etapy wykonywania biznes planu

Wykonywanie biznes planu jest procedurą, którą można sprowadzić do czterech zasadniczych etapów. W pierwszym etapie następuje ustalenie celu lub zbioru celów. Podstawowym problemem jest tutaj ustalenie tego, co jest potrzebne danej organizacji. Przy braku takiego problemu dana organizacja może zbytnio rozpraszać swoje zasoby. Identyfikacja priorytetów i konkretyzacja zamierzeń umożliwiają bowiem skuteczne wykorzystanie zasobów organizacji.

W drugim etapie wykonywania biznes planu powinno dojść do określenia aktualnej sytuacji firmy. Przy czym zarówno pierwszy jak i drugi etap powinny być traktowane i ujmowane łącznie.

W trzecim etapie powinno określić się, co sprzyja, a co przeszkadza w realizacji celów. Jakie czynniki środowiska wewnętrznego i otoczenia mogą ułatwić osiągnięcie przyjętych celów, a z drugiej strony - jakie czynniki mogą powodować zagrożenia w działaniu przedsiębiorstwa. Zasadnicze znaczenie posiada przewidywanie przyszłości, która mimo że trudna do uchwycenia jest niezbędnym elementem rzetelnego biznes planu.

Ostatni, czwarty etap, to opracowanie zbioru działań prowadzących do osiągnięcia celu. Należy tutaj opracować wiele wariantów działań prowadzących do osiągnięcia pożądanego celu. Ocena tych wariantów i wybór najodpowiedniejszego z nich, jest istotnym elementem powodzenia całości działań planistycznych. W tym etapie podejmowane są także decyzje dotyczące przyszłych działań strategicznych i operatywnych.

Polecane tematy:
  • Metodyka w biznesplanowaniu

    Opracowanie biznes planu może być dokonane zgodnie z jednym z dwóch standardów. Pierwszy sposób sporządzania biznes planu dostosowany jest do...
  • Nie zapominajmy o słabych stronach!

    Biznes plan przedsiębiorstwa nie powinien przemilczać jego słabych stron, ponieważ istotną jego cechą powinna być wiarygodność. Istotnym w trakcie planowania jest...


W ofercie:
  • Przykładowy biznes plan

    Wzory gotowych biznes planów przeznaczone pod dotacje z Urzędu Pracy na otwarcie działalności gospodarczej.