Oferta Referencje Kontakt    biznes plan dotacje z PUP pożyczki WWS       dotacje PROW
Dotacje z Urzędu Pracy
Wsparcie w Starcie
Dotacje PROW LGD

Rola planu finansowego w biznes planie

Plan finansowy traktuje się często jako główną część biznes planu. Stanowi on podsumowanie przewidywanych dochodów i wydatków przedsiębiorstwa związanych z realizacją przyjętego celu strategicznego. Ukazuje przewidywane inwestycje wynikające z planu strategicznego, przebieg operacji finansowych, spodziewany zysk i przyrost majątku przedsiębiorstwa będący konsekwencją działania planu strategicznego przedsiębiorstwa. Plan finansowy składa się w większości przypadków z części opisowej i zestawień finansowych, które muszą być ze sobą wewnętrznie zgodne. Wskazana, a nawet konieczna jest znajomość terminologii finansowej i metod księgowania i stosowanie ich przy opracowaniu planu finansowego. Plany działalności finansowej przedsiębiorstwa ukazują możliwe i konieczne do podjęcia decyzje finansowe będące konsekwencją przyjętych założeń strategicznych. Odbiorca biznes planu powinien mieć możliwość oceny samego planu finansowego, a także jego dostosowania do założeń strategicznych przedsiębiorstwa oraz do innych elementów biznes planu.

Planu finansowy pojawiający się w biznes planie powinien być realistyczny i wykonalny w istniejących warunkach zewnętrznych i w założonym okresie czasu. Etapem wstępnym do napisania planu finansowego jest dokonanie nie tylko niezbędnych wyliczeń ale także sporządzenie odpowiednich dokumentów uzupełniających w postaci zestawień, porównań, sprawozdań i itp.

Plan finansowy przedsiębiorstwa sporządzany jest w celu pokazania i przekonania odbiorcy biznes planu, że przewidywane cele i dostosowane do nich środki, w tym nakłady kapitałowe przyniosą nie tylko zwrot tych wydatków ale także zapewnią odpowiednie dochody uzasadniające sensowność poniesionych nakładów. Sporządzony w odpowiedni sposób plan finansowy powinien przekonać potencjalnych inwestorów, że ich wydatki są uzasadnione, gdyż przewidywane kierunki działań są rozsądne, a spodziewane przychody są satysfakcjonujące i uzasadniają dokonanie inwestycji w tym przedsięwzięciu, a nie w innym. Dodać należy, że nawet najlepiej przygotowany plan finansowy nie jest równoznaczny z odniesieniem sukcesu. Na rynku bowiem zawsze może wydarzyć się coś, czego plan nie jest w stanie przewidzieć. Plan taki pozwala jednak zminimalizować ryzyko eliminując maksymalną możliwą liczbę niewiadomych.

Polecane teksty:
Oferujemy:
  • Przykładowy biznes plan

    Przykładowe biznes plany pod dotacje z PUP na uruchomienie własnej firmy przez osoby bezrobotne.