Oferta Referencje Kontakt    biznes plan dotacje z PUP pożyczki WWS       dotacje PROW
Dotacje z Urzędu Pracy
Wsparcie w Starcie
Dotacje PROW LGD
Strony www

Firma cateringowa

Wzór gotowego wniosku do PUP o przyznanie dotacji

Przykładowy wniosek o przyznanie dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej dla firmy cateringowej. Wzór oparty o dokumenty złożone do Urzędu Pracy we Wrocławiu w roku 2018. Zakres działalności ujęty w biznes planie obejmuje dowóz jedzenia do klientów indywidualnych, oraz obsługę imprez okolicznościowych. Objętość: 19 stron. Poniżej znajdą Państwo szczegółowy spis treści, oraz poglądowy fragment dokumentu. Jako bonus załączamy poradnik dotyczący pozyskiwania dotacji z PUP.

biznes plan catering


SZCZEGÓŁOWY SPIS TREŚCI
I. OPIS PRZEDSIĘWZIĘCIA
1. Szczegółowy zakres działalności
2. Działania podejmowane w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej, potwierdzające jej wykonywanie w sposób zorganizowany i ciągły, przewidywane zatrudnienie pracowników i działania marketingowe
• 1 rok działalności
• 2 rok działalności
• 3 rok działalności
3. Forma prawna przedsięwzięcia
4. Planowany termin rozpoczęcia działalności
5. Planowane zasoby siły roboczej
6. Forma opodatkowania
7. Zgłoszenie rejestracyjne w zakresie podatku od towarów i usług
II. STAN ZAAWANSOWANIA ORGANIZACYJNEGO I INWESTYCYJNEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA
1. Posiadane środki własne zaangażowane w przedsięwzięcie
2. Adres miejsca prowadzenia działalności gospodarczej
3. Działania podjęte w zakresie pozyskania pozwoleń, atestów, certyfikatów i niezbędnych koncesji
4. Odbiorcy
III. PLAN FINANSOWY
1. Kwota środków finansowych potrzebnych do podjęcia planowanego przedsięwzięcia
2. Kalkulacja kosztów związanych z podjęciem działalności
3. Szczegółowa specyfikacja zakupów w ramach wnioskowanych środków z Funduszu Pracy
4. Przewidywane efekty ekonomiczne wnioskowanej działalności gospodarczej
5. Mocne i słane strony przedsięwzięcia
IV. PROPONOWANE ZABEZPIECZENIE ROSZCZEŃ URZĘDU Z TYTUŁU ZAWARCIA WNIOSKWOANEJ UMOWY
V. OSWIADCZENIA DO WNIOSKU
Załącznik nr 2 – Uzupełnienia do wniosku
Składanie zamówienia

- Biznes plan: firma cateringowa

cena: 29 zł

Dokładamy wszelkich starań w celu możliwie szybkiej realizacji zamówień. Wysyłka przykładowego biznes planu następuje niezwłocznie po zaksięgowaniu wpłaty lub otrzymaniu potwierdzenia przelewu na adres e-mail podany przez zamawiającego. Jeżeli masz pytania prosimy o skorzystanie z formularza kontaktowego.