Oferta Referencje Kontakt    biznes plan dotacje z PUP pożyczki WWS       dotacje PROW
Dotacje z Urzędu Pracy
Wsparcie w Starcie
Dotacje PROW LGD

Elementy biznes planu - historia przedsiębiorstwa

W tej części biznes planu podawane są daty powstania firmy, jej pierwotnej nazwy, uwarunkowań towarzyszących temu powstaniu, początkowych środków jakimi firma dysponowała, głównych celów jakie przed nią zostały postawione. Historia przedsiębiorstwa obejmuje także kolejne najważniejsze etapy i formy jego przekształceń - kapitałowych, organizacyjnych, strukturalnych, kadrowych i rynkowych, aż po stan obecny. Przedstawiany jest stan prawny przedsiębiorstwa, określenie formy prawnej dla działania przedsiębiorstwa, np.: sp. z o. o. W uzasadnionych przypadkach wyjaśnia się wybór danej koncepcji prawnej działania firmy. Stan własnościowy - ukazuje wszystkich lub głównych właścicieli przedsiębiorstwa z uzasadnianiem stanu rozdziału własnościowego przedsiębiorstwa, oraz informacje na temat posiadanych zabezpieczeń majątkowych.

Polecane teksty:
  • Elementy biznes planu - misja przedsiębiorstwa

    Należy pamiętać, że misja powinna być tak sformułowana w biznes planie aby stanowiła jak najdokładniejszą i jak najkonkretniejszą wskazówkę dla wyboru...
  • Streszczenie kierownicze

    Można stosować różne rozwiązania dotyczące stylu biznes planu. Niezależnie od przyjętego sposobu wewnętrznej organizacji biznes plan powinien zawierać...


Oferujemy: