Oferta Referencje Kontakt    biznes plan dotacje z PUP pożyczki WWS       dotacje PROW
Dotacje z Urzędu Pracy
Wsparcie w Starcie
Dotacje PROW LGD
Strony www

Sklep chemiczno - przemysłowy

Wzór dokumentów pod dotacje z Urzędu Pracy

Wniosek i biznes plan pod dotacje z Urzędu Pracy. Wzór przygotowany w oparciu o dokumenty złożone w 2018 roku do PUP Gryfice (dokumenty doprowadziły do przyznania dofinansowania). Zakres działalności obejmuje hurtową i detaliczną sprzedażą chemii gospodarczej, artykułów przemysłowych, oraz drobnego AGD. Objętość dokumentów: 17 stron. Format: PDF. Poniżej znajduje się szczegółowy spis treści, oraz fragment opracowania. Jako bonus, do każdego wzoru załączamy poradnik dotyczący pozyskiwania dofinansowania z PUP.

hurtownia chemiczno-przemyslowa
Składanie zamówienia

- Biznes plan: sklep przemysłowy

cena: 29 zł

Spis treści wniosku i biznes planu
I. DANE OSOBOWE WNIOSKODAWCY
II. INFORMACJE DOTYCZĄCE PLANOWANEJ DZIAŁALNOŚCI – biznesplan
1. Rodzaj zamierzonej działalności (profil firmy, założenia dla przewidywanych efektów ekonomicznych prowadzenia działalności, analiza SWOT)
2. Symbole PKD dla przedstawionej działalności handlowej
3. Forma prawna działalności
4. Dane dotyczące produktów (cennik)
5. Wskazanie zadań podjętych na rzecz rozpoczęcia działalności gospodarczej
6. Uzyskanie niezbędnych pozwoleń
7. Odbyte szkolenia
8. Planowane zatrudnienie pracowników
III. CHARAKTERYSTYKA RYNKU PRACY
1. Rozeznanie lub ewentualne kontakty z przyszłymi dostawcami i odbiorcami
2. Słabe i mocne strony konkurencji
IV. DANE DOTYCZĄCE WNIOSKOWANYCH ŚRODKÓW I ICH WYKORZYSTANIE
1. Wnioskowana kwota dofinansowania PUP
2. Wnioskowany termin wypłaty dotacji
3. Specyfikacja wydatków w ramach dofinansowania
4. Przewidywany udział dotacji w kosztach ogółem uruchomienia działalności
5. Planowany termin rozpoczęcia działalności
6. Proponowana forma zabezpieczenia zwrotu dofinansowania
- UZASADNIENIE DO WNIOSKU
Załącznik nr 1 - Kalkulacja kosztów związanych z podjęciem działalności gospodarczej
Załącznik nr 2 - Przewidywane efekty ekonomiczne prowadzenia działalności gospodarczej
Załącznik nr 3 - Szczegółowa specyfikacja wydatków do poniesienia w ramach dotacji na podjęcie działalności (wraz z uzasadnieniem wydatków)

Dokładamy wszelkich starań w celu możliwie szybkiej realizacji zamówień. Wysyłka przykładowego biznes planu następuje niezwłocznie po zaksięgowaniu wpłaty lub otrzymaniu potwierdzenia przelewu na adres e-mail podany przez zamawiającego. Jeżeli masz pytania prosimy skorzystać z formularza kontaktowego.