Oferta Referencje Kontakt    biznes plan dotacje z PUP pożyczki WWS       dotacje PROW
Dotacje z Urzędu Pracy
Wsparcie w Starcie
Dotacje PROW LGD

Zatrudnienie i kadry w biznes planie

W obrębie biznes planu należy określić stan zatrudnienia pod względem formalno-prawnym tzn. uwzględniającym wiek, wykształcenie, kwalifikacje, oraz racjonalność zatrudnienia i wykorzystania produkcyjnego pracowników. Charakterystyka kadrowa może obejmować dwa główne elementy. Jeden dotyczy oddzielnych charakterystyk poszczególnych pracowników ze szczególnym uwzględnieniem tych, którzy zajmują newralgiczne pozycje przy realizacji danego biznes planu. Drugi element to przekrój całego zespołu – wypadkowe powstające z oceny poszczególnych pracowników. Plan kadrowy powinien pokazać, że tak odrębni pracownicy jak i cały zespół posiada odpowiednie kwalifikacje, umiejętności i wiedzę aby zrealizować założone cele strategiczne. Określenie jacy pracownicy będą uczestniczyć w realizacji danego planu działalności przedsiębiorstwa ma za zadanie pokazać adresatowi biznes planu, że projekt działania oparty jest o solidne i kompetentne kadry. Jest to strona jakościowa zatrudnienia.

Polecane tematy:
W ofercie:
  • Wzór biznes planu

    Przykładowe biznesplany pod dotacje z PUP, którą można otrzymać na uruchomienie własnej działalności gospodarczej.