Oferta Referencje Kontakt    biznes plan dotacje z PUP pożyczki WWS       dotacje PROW
Dotacje z Urzędu Pracy
Wsparcie w Starcie
Dotacje PROW LGD
Strony www

Kadry i płace

Wzór biznes planu i wniosku o dofinansowanie z Urzędu Pracy

Wniosek i biznes plan dla firmy zajmującej się obsługą kadr i płac. Wzór wykonany zgodnie z wymaganiami Powiatowego Urzędu Pracy Kamiennej Górze w zakresie udzielanego dla bezrobotnych dofinansowania na otwarcie firmy. Dokumenty są dostępne w formacie PDF. Data wykonania: 2018 r. Objętość wniosku i biznes planu to łącznie 31 stron. Jako bonus, załączamy bezpłatnie poradnik dotyczący pozyskiwania dotacji z PUP. Poniżej znajdą Państwo szczegółowy spis treści, oraz poglądowy fragmenty dokumentów. Dodatek do zakupu stanowi poradnik dotyczący wnioskowania o dotacje z Urzędu Pracy.

wniosek do PUP
Składanie zamówienia

- Biznes plan: kadry i płace

cena: 29 zł

Spis treści
WNIOSEK
1. Dane wnioskodawcy
2. Kwota wnioskowanych środków
3. Rodzaj zamierzonej działalności gospodarczej (PKD)
4. Kalkulacja kosztów związanych z podjęciem działalności gospodarczej oraz źródła ich finansowania
5. Szczegółowa specyfikacja i harmonogram wydatków w ramach wnioskowanych środków
6. Proponowana forma zabezpieczenia zwrotu środków
7. Oświadczenia wnioskowany
BIZNESPLAN
I. DANE DOTYCZĄCE BEZROBOTNEGO
• Dane osobowe
• Wykształcenie
• Ukończone kursy i szkolenia zawodowe pomocne w działalności gospodarczej
• Doświadczenie zawodowe
• Tryb i przyczyna rozwiązania stosunku pracy w ostatnim miejscu zatrudnienia
II. OPIS PLANOWANEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
• Opis planowanej działalności gospodarczej (obszar terytorialny, opis usług, opis lokalu, opis organizacji pracy, motywacja)
• Działania podjęte na rzecz uruchomienia działalności gospodarczej
• Środki własne, wyposażenie, nieruchomości zaangażowane przez wnioskodawcę
• Kwestia niezbędnych licencji i uprawnień
• Planowane zatrudnienie
III. ANALIZA RYNKOWA I MARKETINGOWA
• Opis rynku
• Dostawcy
• Klienci
• Konkurencja
• Plan marketingowy
• Sezonowość branży
IV. ANALIZA SWOT
V. ANALIZA FINANSOWA
VI. PODSUMOWANIE

Załącznik: Kalkulacja przychodów i kosztów w okresie 12 miesięcy

Dokładamy wszelkich starań w celu możliwie szybkiej realizacji zamówień. Wysyłka przykładowego biznes planu następuje niezwłocznie po zaksięgowaniu wpłaty lub otrzymaniu potwierdzenia przelewu na adres e-mail podany przez zamawiającego. Jeżeli masz pytania prosimy skorzystać z formularza kontaktowego.