Oferta Referencje Kontakt    biznes plan dotacje z PUP pożyczki WWS       dotacje PROW
Dotacje z Urzędu Pracy
Wsparcie w Starcie
Dotacje PROW LGD
Strony www

Komis

Wzór wypełnionego wniosku i biznes planu pod dotacje PUP

Przykładowy, gotowy wniosek pod dotacje z Urzędu Pracy wraz z załącznikami. Profil działalności: komis stacjonarny, specjalizujący się w elektroniki i biżuterii. Dokument został przygotowany wedle wytycznych Urzędu Pracy m.st. Warszawa. Data wykonania: 2018 r. Liczba stron: 33. Poniżej znajduje się szczegółowy spis treści, oraz fragment biznes planu. Do wniosku dodajemy poradnik dotyczący ubiegania się o dotacje z UP.

biznes plan wzór

Składanie zamówienia

- Biznes plan: komis

cena: 29 zł

Szczegółowy spis treści
WNIOSEK (rozbudowany do biznes planu)
I. INFORMACJA O WNIOSKODAWCY
1-15. Dane osobowe wnioskodawcy
16. Środki, które wnioskodawca może przeznaczyć na uruchomienie działalności
17. Okres pozostawania bez zatrudnienia
18. Informacja o uczestnictwie w szkoleniach ze środków publicznych
19. Informacja o kształceniu się ze środków publicznych
20. Zainteresowanie szkoleniem z przedsiębiorczości
21. Informacja o podatku VAT
II. OPIS PROJEKTOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA
1. Cel i opis działalności gospodarczej
• Potrzeba realizacji i cel planowanego przedsięwzięcia
• Motywacja
• Plany rozwoju planowanej działalności gospodarczej
• Opis działalności głównej i pobocznej
• Źródło pomysłu na biznes
• Uzasadnienie wyboru planowanej działalności gospodarczej
• Planowany termin podjęcia działalności gospodarczej
• Czy działalność wymaga uprawnień zawodowych
• Opis branży związanej z rodzajem planowanej działalności (ze wskazaniem źródeł informacji)
• Opis 3 wybranych firm konkurencyjnych
• Różnice między planowaną działalnością a konkurencją
2. Klient planowanego przedsięwzięcia
• Główne grupy klientów, do których adresowana jest oferta
• Charakterystyka potencjalnych klientów
• Uzasadnienie popytu w głównych grupach klientów
• Sposób pozyskania klientów
• Metody utrzymania klientów
3. Lokalizacja planowanej działalności gospodarczej
• Adres rejestracji
• Adres prowadzenia działalności
• Status prawny lokalu
• Stan techniczny lokalu
• Plusy i minusy prowadzenia działalności gospodarczej we wskazanym miejscu
• Wpływ lokalizacji na możliwość pozyskania klientów
4. Sposób zarządzania planowaną działalnością gospodarczą
• Sposób zarządzania przedsiębiorstwem
• Zatrudnienie pracowników
• Dostawcy surowców, materiałów, towarów, usług
• Współpraca z firmami zewnętrznymi
Załącznik nr 1 do wniosku o dotacje – Harmonogram Działań organizacyjnych i reklamowych
Załącznik nr 2 do wniosku o dotacje – Analiza SWOT
Załącznik nr 3 do wniosku o dotacje - Kalkulacja planowanych miesięcznych wpływów i wydatków, oraz ich uzasadnienie
Załącznik nr 4 - Szczegółowa specyfikacja wydatków do poniesienia w ramach dofinansowania


Dokładamy wszelkich starań w celu możliwie szybkiej realizacji zamówień. Wysyłka przykładowego biznes planu następuje niezwłocznie po zaksięgowaniu wpłaty lub otrzymaniu potwierdzenia przelewu na adres e-mail podany przez zamawiającego. Jeżeli masz pytania prosimy skorzystać z formularza kontaktowego.