Oferta Referencje Kontakt    biznes plan dotacje z PUP pożyczki WWS       dotacje PROW
Dotacje z Urzędu Pracy
Wsparcie w Starcie
Dotacje PROW LGD
Strony www

Kosmetyka mobilna - biznes plan i wniosek

Gotowy wzór pod dotacje z Urzędu Pracy

Wzór wniosku wraz biznes planem dla mobilnego salonu kosmetycznego – dotacje na otwarcie firmy z PUP. Dokumenty zostały przygotowane i złożone do Powiatowego Urzędu Prawy w Wałbrzychu pod koniec 2018 roku i skutkowały przyznaniem dofinansowania. Działalność tego salonu skupia się na usługach w zakresie paznokci. Format dokumentu: PDF. Liczba storn 26. Poniżej znajduje się spis treści dokumentów, oraz fragment opracowania. Jako bonus, do każdego zakupu załączamy poradnik dotyczący pozyskiwania dotacji z Urzędu Pracy.

biznesplan
Składanie zamówienia

- Biznes plan: kosmetyka mobilna

cena: 29 zł

Spis treści
WNIOSEK
I. Dane wnioskodawcy
II. Dane dotyczące podejmowanej działalności
II.1 Kwota wnioskowanego dofinansowania
II.2 Rodzaj podejmowanej działalności gospodarczej
II.3 Symbole PKD
II.4 Miejsce prowadzenia działalności
II.5 Proponowana forma zabezpieczenia zwrotu dofinansowania
II.6 Kalkulacja łącznych kosztów podjęcia działalności gospodarczej
II.7 Szczegółowa specyfikacja wydatków do poniesienia z dofinansowania w ramach Funduszu Pracy
III. Oświadczenie wnioskodawcy
BIZNESPLAN
1. DANE WNIOSKODAWCY
1.1 Życiorys zawodowy wnioskodawcy
• Wykształcenie
• Kursy i szkolenia
• Doświadczenie zawodowe
• Inne kwalifikacje
2. OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIEWZIĘCIA
2.1 Dane planowanego przedsiębiorstwa
• Pełna nazwa przedsiębiorstwa
• Adres siedziby przedsiębiorstwa
• Adres korespondencji
• Lokalizacja planowanej działalności gospodarczej
2.2 Opis planowanego przedsięwzięcia
• Rejestracja działalności
• Rodzaj działalności
• Przedmiot i zakres działalności
• Forma organizacyjno-prawna
• Forma rozliczeń z Urzędem Skarbowym
• Opis działalności, motywy założenia, uzasadnienie wyboru branży
• Stan przygotowań do podjęcia działalności gospodarczej
• Koncesje, certyfikaty, uprawnienia
• Charakterystyka planowanego zatrudnienia
3. PLAN MARKETINGOWY
3.1. Opis produktu / usługi
• Opis produktu/usługi, określenie rynku
3.2. Charakterystyka rynku
• Charakterystyka klientów
• Rynek na który skierowane są produkty / usługi
• Oczekiwania i potrzeby nabywców
• Sezonowość branży
• Koszty i bariery wejścia przedsiębiorstwa na rynek
3.3 Konkurencja na rynku
• Potencjalne działania konkurentów
3.4. Sprzedaż i promocja
• Sposób sprzedaży
• Forma promocji i reklamy
3.5 Prognoza przychodów
• Poziom cen
• Uzasadnienie poziomu cen
4. PLAN INWESTYCYJNY
4.1 Opis planowanej inwestycji – dotyczy wydatków ponoszonych w związku z rozpoczęciem prowadzenia działalności gospodarczej
• Uzasadnienie inwestycji
• Zakupy planowane w ramach dotacji
• Pozostałe niezbędne wydatki
4.2 Aktualne zdolności wytwórcze
4.3 Informacja o planowanej inwestycji
• Liczba osób zatrudnionych
• Proces realizacji usług / sprzedaży
• Uzasadnienie zakupów z dotacji
• Uzasadnienie zakupu środka transportu ze środków dotacji
5. SYTUACJA EKONOMICZNO-FINANSOWA
5.1 Uproszczony bilans
5.2 Rachunek zysków i strat
• HARMONOGRAM RZECZOWO - FINANSOWY INWESTYCJI

Dokładamy wszelkich starań w celu możliwie szybkiej realizacji zamówień. Wysyłka przykładowego biznes planu następuje niezwłocznie po zaksięgowaniu wpłaty lub otrzymaniu potwierdzenia przelewu na adres e-mail podany przez zamawiającego. Jeżeli masz pytania prosimy skorzystać z formularza kontaktowego.