Oferta Referencje Kontakt    biznes plan dotacje z PUP pożyczki WWS       dotacje PROW
Dotacje z Urzędu Pracy
Wsparcie w Starcie
Dotacje PROW LGD

Kultura przedsiębiorstwa a biznes plan

Szczególne znaczenie dla tego elementu biznes planu posiadają tutaj tradycje, które w skrócie można określić jako zespół dominujących w przedsiębiorstwie norm i zwyczajów wyznaczających stosunek wszystkich pracowników jako całości do pracy własnej i innych oraz do wspólnie wytwarzanych wyrobów. Tradycja przedsiębiorstwa rzutuje na opinię o nim wśród potencjalnych odbiorców i określa jego rangę i rolę na rynku. Tradycje to także etyka firmy, stan zorganizowania pracowników, stan kontaktów między zarządzającymi i realizującymi cele przedsiębiorstwa, akceptacja i utożsamianie się pracowników z celami przedsiębiorstwa, istnienie i rola nieformalnych grup nacisku, dominujące wśród pracowników wartości społeczne, stan nieformalnego zorganizowania pracowników. Ich zwięzły opis przyda się każdemu biznes planowi.

Polecane tematy:
  • Biznes plan - charakterystyka produktu

    Opis produktu to ten element biznes planu, który ukazuje techniczne cechy produktu wytwarzanego przez przedsiębiorstwo. Określa konkurencyjność...
  • Biznes plan - zatrudnienie i kadry

    W biznes planie należy określić stan zatrudnienia pod względem formalno - prawnym tzn. uwzględniającym wiek, wykształcenie, kwalifikacje, oraz...


W ofercie: