Oferta Referencje Kontakt    biznes plan dotacje z PUP pożyczki WWS       dotacje PROW
Dotacje z Urzędu Pracy
Wsparcie w Starcie
Dotacje PROW LGD
Strony www

Elementy biznes planu - misja przedsiębiorstwa

Należy pamiętać, że misja powinna być w biznes planie tak sformułowana aby stanowiła jak najdokładniejszą i jak najkonkretniejszą wskazówkę dla wyboru konkretnych środków i metod działania w danym przedsiębiorstwie. Określenie misji związane jest z wyznaczeniem celów działania firmy.

Cele perspektywiczne. Celami takimi mogą być określenia wielkości udziału w wybranym segmencie rynku, uzyskanie określonej pozycji firmy od strony jej postrzegania przez innych uczestników rynku czy stworzenie przedsiębiorstwa o określonej wielkości kapitałowej czy organizacyjnej.

Cele bieżące podporządkowane są realizacji celów perspektywicznych i zapewniają sprawne funkcjonowanie całości. Najczęściej obejmują te elementy działalności przedsiębiorstwa, które określane są mianem procesów realnych.

Polecane tematy:
  • Elementy biznes planu - analiza SWOT

    Wyznaczenie misji w biznes planie dokonuje się na podstawie skonfrontowania głównych koncepcji działania przedsiębiorstwa ze środkami jakimi ono dysponuje oraz z otoczeniem...
  • Historia przedsiębiorstwa w biznes planie

    W tej części biznes planu podawane są daty powstania firmy, jej pierwotnej nazwy, uwarunkowań towarzyszących temu powstaniu, początkowych środków jakimi...


W ofercie:
  • Przykładowe biznes plany

    Gotowe, przykładowe biznes plany pod dofinansowanie z PUP na rozpoczęcie działalności gospodarczej.