Oferta Referencje Kontakt    biznes plan dotacje z PUP pożyczki WWS       dotacje PROW
Dotacje z Urzędu Pracy
Wsparcie w Starcie
Dotacje PROW LGD
Strony www

Organizacja i zarządzanie w biznes planie

W tej części biznes planu przedstawia się koncepcję struktury organizacyjnej firmy. Należy uzasadnić dokonany wybór z punktu widzenia jego przydatności dla realizacji przyjętego celu oraz możliwości wykorzystania w maksymalnym stopniu posiadanych przez przedsiębiorstwo zasobów technicznych, finansowych, kadrowych i innych. Zarządzanie powinno ukazywać model prowadzenia przedsiębiorstwa wykorzystujący któryś z istniejących stylów kierowania lub przewidywać zastosowanie rozwiązania własnego w zakresie prowadzenia przedsiębiorstwa. Ważne jest ponadto aby biznes plan w tej części określał kwalifikacje i doświadczenia osób odpowiedzialnych za realizację przyjętego projektu.

Polecane tematy:
W ofercie:
  • Przykładowy biznes plan

    Wzory biznesplanów pod dotacje z PUP, które można pozyskać w celu uruchomienia własnego przedsiębiorstwa.