Oferta Referencje Kontakt    biznes plan dotacje z PUP pożyczki WWS       dotacje PROW
Dotacje z Urzędu Pracy
Wsparcie w Starcie
Dotacje PROW LGD
Strony www

Perfumeria - wzór biznes planu i wniosku

Dotacje z Urzędu Pracy

Wniosek i biznes plan pod dotacje z Urzędu Pracy. Wzór przygotowany w oparciu o dokumenty złożone w 2014 roku do PUP Lublin (dokumenty skutkowały przyznaniem dotacji). Zakres usług obejmuje sprzedaż perfum na mililitry, oraz innych kosmetyków. Objętość dokumentów: 14 stron. Format: PDF. Poniżej znajduje się szczegółowy spis treści, oraz fragment opracowania. Jako bonus, do każdego wzoru załączamy poradnik dotyczący pozyskiwania dofinansowania z PUP.

biznes plan perfumerii
Składanie zamówienia

- Biznes plan: perfumeria

cena: 29 zł

Spis treści wniosku i biznes planu
I. INFORMACJA O WNIOSKODAWCY
II. OPIS PLANOWANEJ PERFUMERII (biznes plan)
1. Kwota wnioskowanych środków (dotacja z Urzędu Pracy)
2. Rodzaj zamierzonej działalności (m. in. profil, cel, motywacja, przyczyny dla których decyduje się Pan(i) na rozpoczęcie działalności gospodarczej)
3. Symbol wraz z nazwą podklasy rodzaju działalności określony zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD)
4. Opis zamierzonej działalności gospodarczej (m.in. charakterystyka profilu, specyfikacja, zakres)
5. Adres prowadzenia zamierzonej działalności (m.in. opis miejsca, w którym będzie prowadzona działalność, powierzchnia lokalu, stan techniczny, uzasadnienie wyboru)
6. Forma prawna lokalu
7. Czy pod wskazanym w pkt. 5 adresem jest aktualnie prowadzona działalność gospodarcza?
8. Planowana działalność gospodarcza w kontekście koncesji i pozwoleń
9. Działania podjęte na rzecz zamierzonej działalności
10. Czy będzie Pan(i) zatrudniał(a) pracowników
11. Proponowana forma zabezpieczenia zwrotu środków
12. Wskazanie ewentualnych poręczycieli
III. KALKULACJA KOSZTÓW ZWIĄZANYCH Z PODJĘCIEM DZIAŁALNOŚCI
IV. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA WYDATKÓW W RAMACH WNIOSKOWANYCH ŚRODKÓW
V. PRZEWIDYWANE EFEKTY EKONOMICZNE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
VI. DANE DOTYCZĄCE RYNKU I KONKURENCJI
1. Opis konkurencji – kilka konkretnych przykładów (należy wymienić i odnieść się do każdej z wymienionych firm, opisać jakość i ceny oferowanych produktów/usług, itp.)
2. Sposoby rywalizacji z konkurencją (czy jest możliwość uzyskania przewagi Pana/i firmy nad konkurencją, jeżeli tak to w jaki sposób?)
3. Analiza rynku dostawców (źródła zaopatrzenia – nazwy firm, adresy, rodzaj produktu/usługi, ceny; uzasadnienie wyboru dostawcy itp.)
4. Analiza rynku odbiorców

Dokładamy wszelkich starań w celu możliwie szybkiej realizacji zamówień. Wysyłka przykładowego biznes planu następuje niezwłocznie po zaksięgowaniu wpłaty lub otrzymaniu potwierdzenia przelewu na adres e-mail podany przez zamawiającego. Jeżeli masz pytania prosimy skorzystać z formularza kontaktowego.