Oferta Referencje Kontakt    biznes plan dotacje z PUP pożyczki WWS       dotacje PROW
Dotacje z Urzędu Pracy
Wsparcie w Starcie
Dotacje PROW LGD
Strony www

Elementy planu marketingowego

1. Rynkowa ocena produktu. Określenie korzystnych i niekorzystnych cech produktu oraz możliwości jego ulepszeń. Określenie ceny produktu z punktu widzenia jej konkurencyjności i uzasadnienie stosowanej polityki cenowej. W biznes planie powinno pojawić się również odniesienie polityki cenowej w stosunku do tendencji dominujących na rynku. Uwzględnienia się także problem opakowania - jego trwałości, estetyki, funkcjonalności, wielokrotności itd.

2. System sprzedaży. Sprzedaż samodzielna lub z wykorzystaniem systemu obcego. Biznes plan w tym miejscu określa warunki współpracy z posiadaczem wykorzystywanego systemu sprzedaży, oraz stosowanie systemu sprzedaży detalicznej lub hurtowej lub obu systemów łącznie i uzasadnienie dokonanego wyboru. Określa się również tutaj charakter i zasięgu dystrybucji, możliwości i potrzeby sprzedaży hurtowej i detalicznej, z wykorzystaniem aktywnych pośredników. Wykorzystanie sprzedaży kredytowej. Wprowadzenie usług serwisowych i stosowania systemu gwarancji.

3. Plan promocji i reklamy. Ta część biznes planu określa wielkość środków niezbędnych do wypromowania produktu. Środki i metody promowania i reklamowania wyrobu. Okres szczególnie aktywnej akcji promocyjnej. Uzasadnienia wybrane metod i czasu prowadzenia akcji promocyjnej i reklamowej. Określenie również metody badania skuteczności działań reklamowych.

4. Charakterystyka nabywców. Biznes plan powinien również określać główne cechy nabywców - wiek, płeć, wykształcenie, dochody czy inne atrybuty. Określa także trwałość preferencji nabywców oraz podaje źródła informacji o nabywcach. Dokonuje też oceny potrzeb nabywców.

5. Ocena miejsca na rynku lub możliwości wejścia na rynek. Ta cześć biznes planu uwzględnienia stan konkurencji w wybranym segmencie rynku i stan zmonopolizowania danego rynku. Uwzględnia się ocenę konkurencji, liczbę konkurentów, liczbę liczących się konkurentów - ich orientacyjne zasoby finansowe, kadrowe i techniczne. Ewentualne zdominowanie rynku przez jednego z konkurentów - możliwość konkurowania z dominującym przedsiębiorstwem. Minimalne zasoby własne niezbędne do wejścia na rynek. Określenie potrzeb na dany produkt występujących na rynku, to znaczy określenie w jakim stopniu odczuwa się brak takiego produktu wśród nabywców oraz potencjalną wielkość zainteresowania tym produktem wśród odbiorców.

6. Wielkość rynku. Zasoby finansowe występujące na danym rynku. Znaczenie rynku w całej gospodarce. Polityka rządu wobec danego segmentu rynku.

7. Perspektywy rynku. Ta część biznes planu określa czasowe perspektywy utrzymania aktualnych tendencji na danym rynku. Możliwe kierunki przekształceń - przyczyny tych przekształceń. Przewidywane również działania wybiegające naprzeciw tym tendencjom.

8. Określenie strategii produktu. Ten element planu marketingowego biznes planu zawiera uzasadnienie dokonanego wyboru strategii a także określenie potrzeb i możliwości opanowania danego segmentu rynku lub opanowanie danej jego części.

Polecane tematy:
 • Biznes plan - plan finansowy

  Plan finansowy traktuje się często jako główną część biznes planu. Stanowi on podsumowanie przewidywanych dochodów i wydatków przedsiębiorstwa związanych z...
 • Biznes plan a marketing

  Dla wybranego produktu, w oparciu o analizę możliwości przedsiębiorstwa i ocenę sytuacji rynkowej, a głównie stanu konkurencji na danym rynku i atrakcyjności tego rynku, opracowuje się...


W ofercie:
 • <

  Przykładowy biznes plan

  Przykładowe biznes plany pod dotacje z Urzędu Pracy na rozpoczęcie działalności gospodarczej.