Oferta Referencje Kontakt    biznes plan dotacje z PUP pożyczki WWS       dotacje PROW
Dotacje z Urzędu Pracy
Wsparcie w Starcie
Dotacje PROW LGD
Strony www

Biznes plan - charakterystyka produktu

Opis produktu to ten element biznes planu, który ukazuje techniczne cechy produktu wytwarzanego przez przedsiębiorstwo. Określa konkurencyjność produktu z punktu widzenia jego nowoczesności. Zawiera m. in. opis procesu przygotowania produkcji który ukazuje dane na temat dokonywania niezbędnych do produkcji zakupów surowców, materiałów, urządzeń i innych czynników produkcji tak, aby uzyskać ciągłość produkcji. Są to plany dotyczące terminów jak i wielkości niezbędnych zakupów. Obejmuje także plany dotyczące zatrudniania i przygotowywania do pracy w przedsiębiorstwie nowych pracowników oraz ewentualnie przeszkolenia starych pracowników. Ukazuje także przebieg samego procesu produkcji z uwzględnieniem terminów wykonania poszczególnych jego elementów. Podaje wydajność poszczególnych maszyn i urządzeń, czasy ich przewidywanej pracy, ilości produktów, które mają zostać wykonane oraz określa niezbędne do tego celu wielkości surowców, materiałów a także określa normy czasowe dla pracowników wykonujących poszczególne wyroby. Ponadto biznes plan w tym miejscu powinien określać źródła zaopatrzenia, ukazywać wiarygodność dostawców ich terminowość, konkurencyjność jakościową, konkurencyjność cenową, oraz możliwość dyktowania warunków współpracy. Ocenia także perspektywy współpracy i możliwe tendencje zmian. Część poświęcona charakterystyce produktu powinna zawierać również ocenę produktów konkurencji i konkurencyjność własnych produktów względem produktów konkurencyjnych z punktu widzenia jego nowoczesności. Pod uwagę należy zawziąć długość życia produktu, obowiązujące standardy światowe oraz możliwy postęp technologiczny w najbliższym czasie w danej sferze.

Polecane tematy:
  • Biznes plan - marketing

    Dla wybranego produktu, w oparciu o analizę możliwości przedsiębiorstwa i ocenę sytuacji rynkowej, a głównie stanu konkurencji na danym rynku i atrakcyjności tego rynku, opracowuje się...
  • Biznes plan - kultura przedsiębiorstwa

    Szczególne znaczenie dla tego elementu biznes planu posiadają tutaj tradycje, które w skrócie można określić jako zespół dominujących...


W ofercie: