Oferta Referencje Kontakt    biznes plan dotacje z PUP pożyczki WWS       dotacje PROW
Dotacje z Urzędu Pracy
Wsparcie w Starcie
Dotacje PROW LGD
Strony www

Fotografia produktowa, projektowanie graficzne, sprzedaż gadżetów reklamowych

Gotowy, wypełniony biznes planu o dofinansowanie z PUP

Wzór gotowego biznes planu o bezzwrotną dotacje z Urzędu Pracy na podjęcie przez osobę bezrobotną działalności gospodarczej. Dokument został przygotowany na podstawie wniosku złożonego w połowie 2017 r. w Mikołowie. Profil firmy obejmuje fotografię produktową, usługi z zakresu projektowania graficznego, oraz sprzedaż różnorodnych gadżetów reklamowych w oparciu o własny sklep internetowy. Objętość dokumentów: 31 str. Format: PDF. Poniżej umieściliśmy spis treści, oraz fragment biznesplanu. Jako bonus, do wzoru załączamy poradnik dotyczący pozyskiwania dofinansowania z PUP.

biznes plan do PUP
Składanie zamówienia

- Biznes plan: firma projektowo-reklamowa

cena: 29 zł

Spis treści biznes planu
I. DANE DOTYCZĄCE BEZROBOTNEGO
• Dane osobowe
• Wykształcenie
• Doświadczenie zawodowe
II. OPIS PLANOWANEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
1. Opis planowanej działalności gospodarczej
• Obszar działania
• Oferta
• Siedziba firmy
• Organizacja pracy
• Motywacja
2. Adres(y) prowadzenia planowanej działalności gospodarczej
3. Forma prawna planowanego przedsięwzięcia
4. Działania podjęte na rzecz uruchomienia działalności gospodarczej
5. Posiadane środki, siedziba
• Adresy
• Uwagi związane z lokalem i jego otoczeniem
• Ruchomości i inne środki obrotowe
6. Uprawnienia, licencje, zezwolenia
III. ANALIZA RYNKOWA I MARKETINGOWA
1. Analiza rynku
• Rynek
• Dostawcy
• Klienci
• Konkurencja
2. Promocja
3. Strategia cenowa
IV. ANALIZA SWOT
V. ANALIZA FINANSOWA
1. Kalkulacja przychodów
2. Kalkulacja kosztów
3. Sezonowość
4. Rachunek zysków i strat
VI. UWAGI I INFORMACJE DODATKOWE BEZROBOTNEGO


Dokładamy wszelkich starań w celu możliwie szybkiej realizacji zamówień. Wysyłka przykładowego biznes planu następuje niezwłocznie po zaksięgowaniu wpłaty lub otrzymaniu potwierdzenia przelewu na adres e-mail podany przez zamawiającego. Jeżeli masz pytania, skorzystaj z formularza kontaktowego.