Oferta Referencje Kontakt    biznes plan dotacje z PUP pożyczki WWS       dotacje PROW
Dotacje z Urzędu Pracy
Wsparcie w Starcie
Dotacje PROW LGD
Strony www

Opis słabych stron w biznes planie

Biznes plan przedsiębiorstwa nie powinien przemilczać jego słabych stron, ponieważ istotną jego cechą powinna być wiarygodność. Istotnym w trakcie planowania jest to, że konieczne jest podejmowanie i wybór odpowiednich metod rozwiązywania problemu. Wielokrotnie należy podejmować trudne i ryzykowne decyzje. Organizatorzy przedsięwzięcia powinni tak analizować zasoby własne i decydować o ich rozdziale, aby zrealizować założone cele w sposób jak najbardziej skuteczny i realny.

Polecane tematy:
  • Etapy wykonywania biznes planu

    Wykonywanie biznes planu jest procedurą, którą można sprowadzić do czterech zasadniczych etapów...
  • Praktyczne zastosowanie biznes planu

    Planując działalność przedsiębiorstwa biznes plan można wykorzystać do następujących celów:
    1. Sprawdzenia czy dotychczasowy kierunek działalności firmy jest rzeczywiście opłacalny i czy rokuje nadzieje na przyszłość...


W ofercie: