Oferta Referencje Kontakt    biznes plan dotacje z PUP pożyczki WWS       dotacje PROW
Dotacje z Urzędu Pracy
Wsparcie w Starcie
Dotacje PROW LGD
Strony www

Streszczenie kierownicze

Streszczenie kierownicze pisane jest na zakończenie pracy nad biznes planem. Jest ono nie tylko wyborem najważniejszych elementów całego dokumentu, ale także pewnego rodzaju podsumowaniem zaplanowanych działań i przeprowadzonego wcześniej dowodu wskazującego zasadność, racjonalność, wykonalność i opłacalność założonego celu strategicznego. Wnioski mogą także zawierać uzasadnienie pewnych rozwiązań, których przyjęcie nie jest jednoznaczne, ale które można zrealizować przy zaistnieniu odpowiednich warunków zewnętrznych lub wewnętrznych przedsiębiorstwa.

1. Cel napisania biznes planu zawiera odpowiedź na pytanie „dlaczego"? i „dla kogo"? - Ten biznes plan został napisany. Zawiera także sumaryczny wynik przeprowadzonej analizy zadań postawionych przed przedsiębiorstwem w odniesieniu do podstawowych wyznaczników jego działania na rynku.

2. Określenie potrzeb finansowych przedsiębiorstwa przedstawia w skróconej postaci najważniejsze źródła i zasoby finansowe jakie przedsiębiorstwo ma zamiar wykorzystać w swojej działalności. Ukazanie spodziewanych dochodów i terminów ich uzyskania. Uzasadnienie konieczności poniesienia odpowiednich kosztów w celu uzyskania spodziewanych przychodów.

3. Opis produktu i rynku. Szczególne znaczenie posiada tutaj pokazanie jakie korzyści odniosą nabywcy produkowanego towaru, dlaczego będzie on atrakcyjny na rynku i dlaczego będzie dobrze sprzedawanym.

4. Doświadczenie w kierowaniu podobnymi projektami. Ten element biznes planu jest istotny, ponieważ może uwiarygodnić realność zrealizowania przygotowanego projektu oraz pokazać możliwość obniżenia kosztów dzięki zdobytemu doświadczeniu kierownictwa i pracowników.

Polecane tematy:
  • Historia przedsiębiorstwa w biznes planie

    W tej części biznes planu podawane są daty powstania firmy, jej pierwotnej nazwy, uwarunkowań towarzyszących temu powstaniu, początkowych środków jakimi...
  • Elementy biznes planu

    Można stosować różne rozwiązania dotyczące stylu biznes planu. Niezależnie od przyjętego sposobu wewnętrznej organizacji biznes plan powinien zawierać...


W ofercie:
  • Przykładowy biznes plan

    Wzór biznesplanu pod bezzwrotną dotacje z Urzędu Pracy na otwarcie działalności gospodarczej.