Oferta Referencje Kontakt     biznes plan dotacje z PUP dotacje PO KL kredyty bankowe
Dotacje z Urzędu Pracy
Dotacje PO KL 6.2
Kredyty bankowe
Strony www

Wzór gotowego wniosku o dotacje z PUP

Przykładowy wniosek dla sklepu wykonany wedle wytycznych Urzędu Pracy miasta Warszawa


Oceń przydatność:
Wzór wniosku o dotacje do Urzędu Pracy Warszawa 2.8 / 5 (369 głosów)
Dziękujemy za oddanie głosu
Już oddano głos
Łączna ocena: 2.8 (głosów: 369)
biznes plan

Przykładowy gotowy wniosek o dotacje dla sklepu odzieżowego opracowany przez naszą firmę w VI.2011 roku pod Urząd Pracy w Warszawie. Przykładowe dokumenty udostępniamy wraz z załącznikami: nr 1 - Tabele przedstawiające podjęte i planowane działania organizacyjne, nr 2 - Analiza SWOT wraz z komentarzem, nr 3 - Analiza finansowa wraz z komentarzem, nr 4 - Planowana lista wydatków wraz z uzasadnieniem, nr 5b - Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis. Objętość wszystkich dokumentów: 37 stron. Te opracowanie skutkowało przyznaniem dofinansowania osobie bezrobotnej. Wzór biznes planu i wniosku udostępniamy w formacie PDF. Uwaga, do każdego zamówionego biznes planu dołączamy bezpłatnie poradnik dotyczący dotacji z PUP.

> spis treści biznes planu

Składanie zamówienia

- Wniosek i biznes plan -sklep odzieżowy

cena: 29 zł

Dokładamy wszelkich starań w celu możliwie szybkiej realizacji zamówień. Wysyłka przykładowego biznes planu następuje niezwłocznie po zaksięgowaniu wpłaty lub otrzymaniu potwierdzenia przelewu na adres e-mail podany przez zamawiającego. Jeżeli masz pytania prosimy skorzystać z formularza kontaktowego.
Przykładowy wniosek o dotacje z PUP Warszawa dla firmy handlowej

spis treści:

I. Informacja o wnioskodawcy (punkty 1-17)
II. Opis projektowanego przedsięwzięcia
II.1) Cel i opis działalności gospodarczej
II.1.1) Uzasadnienie potrzeby realizacji i cel planowanego przedsięwzięcia
II.1.2) Opis motywacji do rozpoczęcia działalności, przyczyn społecznych, zawodowych do otworzenia własnego przedsiębiorstwa II.1.3) Plany rozwoju planowanej działalności gospodarczej
II.1.4) Opis działalności głównej i pobocznej
II.1.5) Źródło pomysłu o założeniu przedsiębiorstwa o danym profilu
II.1.6) Uzasadnienie wyboru danej działalności gospodarczej (szanse powodzenia i utrzymania się na rynku w oparciu o dane liczbowe, statystyczne, analizy, opracowania, artykuły
II.1.7) Planowany termin podjęcia działalności gospodarczej
II.1.8) Niezbędne koncesje i licencje dla działalności gospodarczej
II.1.9) Opis branży związanej z planowaną działalnością
II.1.10) Przedsiębiorstwa konkurencyjne
II.1.11) Różnice pomiędzy planowaną działalnością, a istniejącą konkurencją
II.2) Klient planowanego przedsięwzięcia
II.2.1) Główne grupy klientów, do których adresowana jest oferta
II.2.2) Charakterystyka potencjalnych klientów
II.2.3) Uzasadnienie popytu w głównych grupach klientów
II.2.4) Wskazanie sposobu pozyskania klienta
II.2.5) Metody utrzymania klientów
II.3) Lokalizacja planowanej działalności gospodarczej
II.3.1) Status prawny lokalu
II.3.2) Wskazanie dzielnicy m. st. Warszawy, na terenie, której zostanie zarejestrowana działalność oraz podanie adresu wykonywania działalności
II.3.3) Opis powierzchni i stanu technicznego miejsca, w którym prowadzona będzie planowana działalność
II.3.4) Standardy i wymogi prawne wobec lokalu do prowadzenia działalności gospodarczej o wybranym profilu
II.3.5) Plusy i minusy prowadzenia działalności we wskazanym miejscu
II.3.6) Wpływ lokalizacji na możliwość pozyskania klientów
II.4) Sposób zarządzania planowaną działalnością gospodarczą
II.4.1) Sposób zarządzania przedsiębiorstwem
II.4.2) Planowane zatrudnienie pracowników
II.4.3) Określenie roli zatrudnianych pracowników
II.4.4) Dostawcy surowców, materiałów, towarów i usług
II.4.5) Współpraca z firmami zewnętrznymi

Załącznik nr 1 - Działania organizacyjne
Załącznik nr 2 - Analiza SWOT
Załącznik nr 3 - Kalkulacja miesięcznych wpływów i wydatków oraz uzasadnienie
Załącznik nr 4 - Kalkulacja planowanych wydatków inwestycyjnych związanych z uruchomieniem działalności gospodarczej oraz uzasadnienie
Załącznik nr 5b - Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis