Oferta Referencje Kontakt    biznes plan dotacje z PUP pożyczki WWS       dotacje PROW
Dotacje z Urzędu Pracy
Wsparcie w Starcie
Dotacje PROW LGD
Strony www

Biznes plan - wnioski

Jest to element biznes planu, który zawiera podsumowanie przeprowadzonego wcześniej dowodu wskazującego zasadność, racjonalność, wykonalność i opłacalność założonego celu strategicznego. Wnioski mogą także zawierać uzasadnienie pewnych rozwiązań, których przyjęcie nie jest jednoznacznie korzystne, ale które można zrealizować przy zaistnieniu odpowiednich warunków zewnętrznych lub wewnętrznych w przedsiębiorstwie.

Polecane teksty:
  • Biznes plan - załączniki

    W postaci załączników do biznes planu mogą wystąpić umowy handlowe, produkcyjne lub innego rodzaju umowy stanowiące niezbędny element realizacji przyjętego...
  • Biznes plan - elementy planu finansowego

    1.Podstawowe wskaźniki finansowe. (Wskaźniki wypłacalności, wskaźniki zyskowności, wskaźniki płynności finansowej)...


Oferujemy: