Oferta Referencje Kontakt    biznes plan dotacje z PUP pożyczki WWS       dotacje PROW
Dotacje z Urzędu Pracy
Wsparcie w Starcie
Dotacje PROW LGD
Strony www

Wprowadzenie w biznes planie


Oceń przydatność:
Biznes plan - wprowadzenie 2.5 / 5 (1198 głosów)
Dziękujemy za oddanie głosu
Już oddano głos
Łączna ocena: 2.5 (głosów: 1198)

Istnienie biznes planu i bieżące jego wykorzystywanie w przedsiębiorstwie jest w dzisiejszej gospodarce rynkowej normą, ale istnieją sytuacje w których ma on szczególne znaczenie i stanowi właściwie konieczność:

1. Przed założeniem nowego przedsiębiorstwa,
2. W trakcie łączenia przedsiębiorstw,
3. Podczas starań o uzyskanie zewnętrznych środków na finansowanie swojej działalności,
4. W okresach o szczególnym znaczeniu dla przedsiębiorstwa (np. zmiana form własności lub profilu działalności, ukierunkowanie na nowe rynki, modernizacja, zmiana struktury kapitałowej).

Dobry biznes plan powinien zawierać kilka zasadniczych elementów:
- określać ramy czasowe przedsięwzięcia, którego dotyczy
- ukazywać cel działalności przedsiębiorstwa
- przedstawiać sposoby współdziałania poszczególnych elementów przedsiębiorstwa tak aby możliwe było zrealizowanie założonego celu
- prezentować możliwe do osiągnięcia zyski
- dawał podstawę do kontrolowania działalności przedsiębiorstwa pod względem czasowym, technicznym, finansowym, kadrowym.
Ponadto sporządzany biznes plan powinien być konkretny, komunikatywny i pozwalać na uzyskanie samodzielnej opinii na jego temat każdemu zainteresowanemu

W trakcie opracowywania biznes planu i w samym dokumencie szczególne znaczenie posiadają informacje. Informacje bowiem umożliwiają podejmowanie decyzji, których trafność uzależniona jest od dokładności i pełności informacji. Dzięki wyznaczeniu przedsiębiorstwu konkretnych celów i jednocześnie wskazaniu równie konkretnych sposobów ich osiągania, przedsiębiorca będzie mógł przewidzieć czy przygotowywane przedsięwzięcie jest realistyczne i uzasadnione ekonomicznie i czy zamierzone działania odpowiadają przyjętym celom strategicznym i operatywnym.

Polecane tematy:
  • Praktyczne zastosowanie biznes planu

    Planując działalność przedsiębiorstwa biznes plan można wykorzystać do następujących celów:
    1. Sprawdzenia czy dotychczasowy kierunek działalności firmy jest rzeczywiście opłacalny i czy rokuje nadzieje na przyszłość...