Oferta Referencje Kontakt    biznes plan dotacje z PUP pożyczki WWS       dotacje PROW
Dotacje z Urzędu Pracy
Wsparcie w Starcie
Dotacje PROW LGD
Strony www

Wystrój i aranżacja wnętrz

Wzór wypełnionego wniosku i biznes planu do PUP

Wniosek o dotacje z PUP wraz z biznes planem dla firmy świadczącej usługi z zakresu wystroju i aranżacji wnętrz. Wzór został oparty na dokumentach złożonych do PUP Gdańsk początkiem 2019 r, które skutkowały przyznaniem dofinansowania. Liczba stron: 21. Format dokumentu: PDF. Poniżej znajduje się spis treści, oraz fragment biznes planu. Jako bonus - załączamy poradnik dotyczący pozyskiwania dofinansowania z Powiatowego Urzędu Pracy.

gotowy biznes plan
Składanie zamówienia

- Biznes plan: wystrój wnętrz

cena: 29 zł

Szczegółowy spis treści
WNIOSEK
I. INFORMACJE O WNIOSKODAWCY
II. FORMY ZABEZPIECZENIA ZWROTU PRZEZ BEZROBOTNEGO OTRZYMANYCH ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
III. OPIS PROJEKTOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA
1. Rodzaj działalności gospodarczej
2. Symbol podklasy rodzaju działalności gospodarczej
3. Planowany termin rozpoczęcia działalności
4. Opis planowanej działalności, dane dotyczące oferowanych produktów lub usług
5. Miejsce prowadzenia planowanej działalności gospodarczej
6. Odbiorcy oferowanych produktów i usług
7. Miejsca i źródła zaopatrzenia - analiza rynku dostawców
8. Sposób promocji i reklamy - planowana metoda wejścia na rynek
9. Analiza konkurencji – otoczenia, na którym firma zamierza działać
10. Motywy podejmowania działalności gospodarczej
IV. DZIAŁANIA PODJĘTE NA RZECZ URUCHOMIENIA DZIAŁALNOŚCI
1. Lokal
2. Środki własne
3. Pozwolenia, licencje, koncesje
4. Planowane zatrudnienie pracowników
5. Informacje dotyczące wykształcenia, doświadczenia zawodowego i kwalifikacji związanych z profilem planowanej działalności gospodarczej
V. KALKULACJA I SPECYFIKACJA KOSZTÓW ZWIĄZANYCH Z PODJĘCIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
VI. SZCZEGÓŁOWE UZASADNIENIE CELOWOŚCI I PRZEZNACZENIA KAŻDEGO Z PRZEDSTAWIONYCH POWYŻEJ ZAKUPÓW
VII. CHARAKTERYSTYKA EKONOMICZNO–FINANSOWA PRZEDSIĘWZIĘCIA
Załącznik nr 1: Zestawienie środków własnych


Dokładamy wszelkich starań w celu możliwie szybkiej realizacji zamówień. Wysyłka przykładowego biznes planu następuje niezwłocznie po zaksięgowaniu wpłaty lub otrzymaniu potwierdzenia przelewu na adres e-mail podany przez zamawiającego. Jeżeli masz pytania prosimy skorzystać z formularza kontaktowego.