Oferta Referencje Kontakt    biznes plan dotacje z PUP pożyczki WWS       dotacje PROW
Dotacje z Urzędu Pracy
Wsparcie w Starcie
Dotacje PROW LGD
Strony www

Zakład krawiecki - wzór dokumentów pod dotacje

Gotowy wniosek i biznes plan wykonany wedle wytycznych Urzędu Pracy miasta Warszawa

biznes plan

Przykładowy gotowy wniosek o dotacje dla zakładu krawieckiego wykonany przez naszą firmę pod Urząd Pracy w Warszawie. Przykładowe dokumenty udostępniamy wraz z załącznikami: nr 1 - Tabele przedstawiające podjęte i planowane działania organizacyjne, nr 2 - Analiza SWOT wraz z komentarzem, nr 3 - Analiza finansowa wraz z komentarzem, nr 4 - Planowana lista wydatków wraz z uzasadnieniem, nr 5b - Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis. Objętość wszystkich dokumentów: 32 strony. Ten wniosek skutkował przyznaniem dofinansowania osobie bezrobotnej. Wzór biznes planu i wniosku udostępniamy w formacie PDF. Uwaga, do każdego zamówionego biznes planu dołączamy bezpłatnie poradnik dotyczący dotacji z PUP.

> otwórz spis treści w nowej karcie

Składanie zamówienia

- Biznes plan zakładu krawieckiego

cena: 29 zł