Oferta Referencje Kontakt    biznes plan dotacje z PUP pożyczki WWS       dotacje PROW
Dotacje z Urzędu Pracy
Wsparcie w Starcie
Dotacje PROW LGD
Strony www

Załączniki do biznes planu

W postaci załączników dla biznes planu mogą wystąpić umowy handlowe, produkcyjne lub innego rodzaju umowy stanowiące niezbędny element realizacji przyjętego planu. Mogą to być dokumenty potwierdzające wiarygodność i wypłacalność finansową przedsiębiorstwa. Mogą to również być dokumenty potwierdzające profesjonalizm zarządu i pracowników. Jako załączniki dołącza się do business planu te dokumenty, bez których plan nie dawałby pełnego obrazu przedsięwzięcia i nie wykazywałby możliwości realizacji przyjętego zamierzenia.

Polecane tematy:
  • Biznes plan - wnioski

    Jest to element biznes planu, który zawiera podsumowanie przeprowadzonego wcześniej dowodu wskazującego...


Oferujemy:
  • Przykładowy biznes plan

    Wzorcowe opracowania przygotowane przez profesjonalistów specjalnie pod kontem dotacji z Urzędu Pracy.