Oferta Referencje Kontakt    biznes plan dotacje z PUP pożyczki WWS       dotacje PROW
Dotacje z Urzędu Pracy
Wsparcie w Starcie
Dotacje PROW LGD
Strony www
Oferta

Przygotowanie biznes planu i wniosku do Urzędu Pracy

dotacje z Urzędu Pracy Przygotowujemy wnioski i biznes plany umożliwiające otrzymanie dotacji z Urzędu Pracy na otwarcie działalności gospodarczej. Oferta obejmuje również dotacje PFRON. Biznes plan oraz wniosek o dofinansowanie wykonywane są przez osobę posiadającą wieloletnie doświadczenie w tego typu projektach.

Cena: 490 zł brutto
dofinansowanie z Urzędu Pracy
Czas realizacji zlecenia to 10-12 dni. W przypadku wniosku do Urzędu Pracy m.st. Warszawa z uwagi na znaczne skomplikowanie wniosku, obowiązuje cena: 590 zł brutto.

Wzór gotowego biznes planu do Urzędu Pracy

dofinansowanie PUP Oferujemy gotowe, przykładowe biznes plany do PUP. Wszystkie oferowane dokumenty zostały przygotowane przez Naszą firmę na przykładzie wniosków i biznes planów, które zostały realnie złożone w PUP i otrzymały dofinansowanie. Gwarantujemy poprawność każdego udostępnianego przez Nas wzoru. W ofercie m.in. biznes plan firmy budowlanej, sklepu internetowego, salonu kosmetycznego, warsztatu samochodowego, usług fotograficznych, biznes plan usług hostingowych i wiele innych... Cena: 29 zł brutto

biznes plan wzór

Sprawdzenie poprawności dokumentów pod dotacje z PUP

sprawdzenie wniosku i biznes planu Oferta obejmuje weryfikację poprawności biznes planu i wniosku umożliwiającego otrzymanie dotacji z Urzędu Pracy. Dokumenty sprawdzamy pod względem formalnym i merytorycznym. Dzięki tej usłudze osoby chcące złożyć wniosek o przyznanie dofinansowania - mogą się przekonać, czy przygotowane przez nie dokumenty zostały wykonane poprawnie. W przypadku braków/błędów - mogą uzupełnić je samodzielnie, lub zlecić Nam wykonanie stosownej korekty. Cena: 49 zł brutto

sprawdzenie wniosku i biznesplanu o dotacje

Przygotowanie wniosku pod dotacje PROW (LGD)

wniosek PROW LGD Oferta obejmuje dotacje na założenie działalności gospodarczej, lub rozwój istniejącej – w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich poprzez Lokalne Grupy Działania (LGD). Dokumenty są przygotowywane zgodnie z przepisami prawa i kryteriami wynikającymi ze Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność.
Dokumenty na podejmowanie
działlaności gospodarczej: 1600 zł
brutto

Dokumenty na rozwój
istniejącej firmy: 3 600 zł
brutto

PROW LGD

biznes plan dla banku

Oferujemy przygotowanie wniosku pod pożyczkę preferencyjną Wsparcie w Starcie. Posiadamy wysokie kompetencje i gwarantujemy sprawną obsługę. Cena wykonania tego typu dokumentów każdorazowo jest ustalana indywidualnie w zależności od specyfiki danego przedsięwzięcia. W chwili obecnej można uzyskać wsparcie przekraczajace 85 tys. zł, przy czym pełny koszt pożyczki nie przekracza 2% jej wartości. Dokumenty pod pożyczkę
Wsparcie w Starcie: 390 - 890 zł
brutto

biznes plan i wniosek do Wsparcie w Starcie