Oferta Referencje Kontakt    biznes plan dotacje z PUP pożyczki WWS       dotacje PROW
Dotacje z Urzędu Pracy
Wsparcie w Starcie
Dotacje PROW LGD

Regulamin serwisu www.biznesplany24.pl

Serwis internetowy, działający pod adresem http://www.biznesplany24.pl prowadzony jest przez:

1. Zamówienia i płatności


1.1 Serwis internetowy prowadzi sprzedaż za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia są przyjmowane na stronie http://www.biznesplany24.pl, w wyjątkowych przypadkach e-mailem na adres info@biznesplany24.pl

1.2 Po złożeniu zamówienia klient dostaje e-mailem informację o jego przyjęciu. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po zaksięgowaniu na rachunku wpłaty, lub przesłaniu przez klienta potwierdzenia wpłaty via e-mail: info@biznesplany.pl lub faks na nr: 32-440-13-26. W przypadku wzorów biznes planów maksymalny czas do wysyłki to 24 godziny od wskazanego wyżej momentu. (W 95% przypadków wysyłka następuje w przeciągu kilku godzin) W przypadku usługi polegającej na przygotowaniu biznes planu na indywidualne zamówienie (zarówno w zakresie dotacji z PUP, biznes planu dla banku, jak i wniosku o dotacje PO KL) czas realizacji zawsze ustalany jest indywidualnie.

1.3 Rachunek wystawiany i wysyłany jest na życzenie klienta pocztą elektroniczną.

1.4 Klient może wycofać każde złożone zamówienie w ciągu 12 godzin od jego złożenia, wysyłając stosowną informację na e-mail info@biznesplany24.pl Tego rodzaju informację należy przesłać z adresu e-mail który został podany przez klienta podczas składania zamówienia.

1.5 Wszystkie ceny podawane w serwisie to ceny brutto. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca od chwili złożenia przez klienta zamówienia i nie ulega zmianie nawet w przypadku wzrostu cen usług w Serwisie.

1.6 Serwis zastrzega sobie prawo do zmiany cen usług znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych usług do oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach serwisu, bądź wprowadzania w nich zmian.

1.7 Serwis zastrzega sobie prawo do czasowego wstrzymania przyjmowania nowych zleceń w zakresie przygotowania biznes planów i wniosków na indywidualne zamówienie.

1.8 W przypadku gdy klient wpłacił zaliczkę na wykonanie biznes planu bądź wniosku i zrezygnuje z usługi w okresie przekraczającym 12 godzin od momentu złożenia zamówienia, zwracamy maksymalnie do 50% wpłaconej w zaliczce kwoty. Dokładna wysokość owego zwrotu uzależniona jest od faktycznej pracy włożonej już w realizację danego zlecenia w chwili otrzymania informacji o rezygnacji z tegoż zlecenia.

2. Reklamacje


2.1 Wszelkie reklamacje rozpatrywane są najpóźniej do 2 dni roboczych od ich wpłynięcia.

2.2 Reklamacje należy przesyłać via e-mail na adres: info@fancyfactory.pl z adresu podanego przez klienta przy składaniu zamówienia. Należy możliwie dokładnie opisać istotę problemu, np: nie otrzymano dokumentów, otrzymano dokumenty inne od zamówionych, otrzymano niekompletne dokumenty, otrzymano uszkodzony plik, dokumenty otrzymano z opóźnieniem, dokumenty zawierały błędy ze strony wykonawcy.

2.3 W przypadku gdy reklamacja dotyczy błędów w przygotowanych na zamówienie dokumentach, które skutkowały odrzuceniem danego wniosku o dotacje, klient zobligowany jest do przedstawienia odpowiedniej decyzji z danej instytucji odpowiedzialnej za ocenę dokumentów która potwierdzi ten fakt. Dokument taki należy przesłać w postaci kolorowego ksera na adres korespondencyjny, lub w postaci cyfrowej jako załącznik do e-maila na adres: info@fancyfactory.pl W takim przypadku zwrot pełnej kwoty zapłaconej przez klienta nastąpi w postaci przelewu w przeciągu 7 dni roboczych od tego momentu.

3. Prawa autorskie


3.1 Wszystkie wzory biznes planów sprzedawane w serwisie www.biznesplany24.pl są chronione prawem autorskim. Klient ma prawo dowolnie wykorzystać je wyłącznie w zakresie przygotowania własnych dokumentów dotyczących bezpośrednio ubiegania się przez niego o dotacje lub kredyt. W tym przypadku dozwolone jest wykorzystanie całych fragmentów udostępnianych wzorów bez informacji o źródle tekstu. Wszelkie inne wykorzystanie treści zakupionych wzorów polegające na ich publikacji, rozpowszechnianiu, kopiowaniu całości lub części, odsprzedaży bądź przetwarzaniu jest zabronione i stanowi naruszenie prawa.

3.2 Właścicielem praw autorskich, w tym autorskich praw majątkowych wszystkich wykonanych na zamówienie wniosków i biznes planów pozostaje bezpośrednio serwis www.biznesplany24.pl Zezwala się osobie na której zamówienie zostały przygotowane te dokumenty posłużyć się nimi pod własnym nazwiskiem jedynie w zakresie bezpośrednio związanym z ubieganiem się o dotacje lub kredyt. Wszelkie inne wykorzystanie treści dokumentów polegające na ich publikacji, rozpowszechnianiu, kopiowaniu całości lub części, odsprzedaży bądź przetwarzaniu jest zabronione i stanowi naruszenie prawa.